Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης

Αφαιρεί την άμεση μορφοποίηση και τη μορφοποίηση με τεχνοτροπίες χαρακτήρων από την επιλογή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης