Πολυμέσα

Αυτό το υπομενού εμφανίζει διάφορες πηγές από τις οποίες μπορεί να εισαχθεί εικόνα, ήχος ή βίντεο.

Συλλογή

Ανοίγει την προσάρτηση Συλλογή της πλευρικής γραμμής, όπου μπορείτε να επιλέξετε εικόνες και ηχητικά αποσπάσματα για εισαγωγή στο έγγραφό σας.

Σάρωση

Εισάγει μια σαρωμένη εικόνα στο έγγραφό σας.

Ήχος ή βίντεο

Εισάγει ένα αρχείο βίντεο ή ήχου στο έγγραφό σας.