Αντικείμενο

Εισάγει ένα ενσωματωμένο αντικείμενο στο έγγραφό σας, συμπεριλαμβανομένων των τύπων, 3Δ προτύπων, διαγραμμάτων και αντικειμένων OLE.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο


Τύπος

Εισάγει έναν τύπο στο τρέχον έγγραφο.

Αντικείμενο OLE

Εισάγει ένα αντικείμενο OLE στο τρέχον έγγραφο. Το αντικείμενο OLE εισάγεται ως σύνδεση ή ως ένα ενσωματωμένο αντικείμενο.