Ειδικός χαρακτήρας

Επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει χαρακτήρες από την περιοχή συμβόλων που βρίσκεται στις εγκατεστημένες γραμματοσειρές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ειδικός χαρακτήρας

Στη γραμμή εργαλείων Τυπική ή Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Ειδικός χαρακτήρας


Όταν πατάτε έναν χαρακτήρα στον διάλογο Ειδικοί χαρακτήρες , εμφανίζεται μια προεπισκόπηση και ο αντίστοιχος αριθμητικός κωδικός του χαρακτήρα.

Γραμματοσειρά

Επιλέξτε μια γραμματοσειρά για να εμφανιστούν οι ειδικοί χαρακτήρες που σχετίζονται με αυτή.

Υποσύνολο

Επιλέξτε μία κατηγορία Unicode για την τρέχουσα γραμματοσειρά. Οι ειδικοί χαρακτήρες για την επιλεγμένη κατηγορία Unicode εμφανίζονται στον πίνακα χαρακτήρων.

Πίνακας χαρακτήρων

Πατήστε στους ειδικούς χαρακτήρες που θέλετε να εισάγετε και μετά πατήστε Εισαγωγή.

Χαρακτήρες

Εμφανίζει τους ειδικούς χαρακτήρες που πρόκειται να εισαχθούν. Επεξεργαστείτε αυτό το πεδίο αν θέλετε να αλλάξετε την τρέχουσα επιλογή χαρακτήρων.