Σχόλιο

Εισάγει ένα σχόλιο γύρω από το επιλεγμένο κείμενο ή στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

ΕπιλέξτεΕισαγωγή - Σχόλιο


Εισαγωγή σχολίων

Στο Writer, η εντολή Εισαγωγή - Σχόλιο ή ο συνδυασμός πλήκτρων +C εισάγει μια άγκυρα σχολίου στην τρέχουσα θέση του δρομέα. Ένα πεδίο σχολίου εμφανίζεται στο περιθώριο της σελίδας, όπου μπορείτε να εισάγετε το κείμενο του σχολίου σας. Μία γραμμή συνδέει την άγκυρα και το πλαίσιο του σχολίου. Εάν επιλεγεί μια περιοχή κειμένου, το σχόλιο προσαρτάται στην περιοχή του κειμένου.

Στο Calc, Draw, και το Impress, η εντολή Εισαγωγή - Σχόλιο εισάγει ένα σχόλιο.

Το όνομα του συντάκτη και η ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του σχόλιου εμφανίζονται στο κάτω μέρος του πλαισίου του σχόλιου.

Τα σχόλια από διαφορετικούς συγγραφείς παίρνουν διαφορετικά χρώματα. Επιλέξτε - LibreOffice - Δεδομένα χρήστη για να εισάγετε το όνομά σας έτσι ώστε να εμφανίζεστε ως ο συγγραφέας του σχολίου.

Επεξεργασία σχολίων

Κάθε χρήστης με δικαιώματα εγγραφής στο έγγραφο μπορεί να εισάγει ή να διαγράφει σχόλια από τους άλλους συντάκτες.

Το πλαίσιο σχολίου περιέχει ένα εικονίδιο με ένα βέλος προς τα κάτω. Επιλέξτε το εικονίδιο για να ανοίξετε ένα μενού με εντολές για να διαγράψετε σχόλια.

Επιλέξτε μια εντολή για να διαγράψετε το τρέχον σχόλιο ή όλα τα σχόλια του ίδιου συντάκτη με το τρέχον σχόλιο, ή όλα τα σχόλια στο έγγραφο.

Αν το σχόλιο σε ένα έγγραφο κειμένου δημιουργήθηκε από έναν άλλον συντάκτη, υπάρχει μια εντολή Απάντηση στο μενού επιλογών. Αυτή η εντολή εισάγει ένα νέο σχόλιο δίπλα από το σχόλιο στο οποίο θέλετε να απαντήσετε. Η αγκύρωση σχολίου είναι ίδια και για τα δυο σχόλια. Πληκτρολογήστε την απάντηση σας στο νέο σχόλιο. Αποθηκεύστε και στείλτε το έγγραφο στους άλλους συντάκτες, και αυτοί οι συντάκτες μπορούν επίσης να προσθέτουν απαντήσεις σχολίων.

Χρησιμοποιήστε Προβολή - Σχόλια για να προβάλλετε ή να αποκρύψετε όλα τα σχόλια.

Στο διάλογο Αναζήτηση & Αντικατάσταση των εγγράφων κειμένου, μπορείτε να επιλέξετε να συμπεριλαμβάνονται τα σχόλια στις αναζητήσεις σας.

Περιήγηση από σχόλιο σε σχόλιο σε έγγραφα κειμένου

Όταν ο δείκτης βρίσκεται μέσα σε ένα σχόλιο, μπορείτε να πιέστε τα +Page Down για να μεταβείτε στο επόμενο σχόλιο ή πατήστε +Page Up για να μεταβείτε στο προηγούμενο σχόλιο.

Όταν ο δείκτης βρίσκεται μέσα στο κανονικό κείμενο, πιέστε τα πλήκτρα που αναφέρονται παραπάνω για να μεταβείτε στην επόμενη ή στην προηγούμενη άγκυρα σχολίου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μικρό παράθυρο Περιήγηση, κάτω από την κατακόρυφη γραμμή κύλισης, για να μεταβείτε από μια άγκυρα σχολίου στην επόμενη.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την Περιήγηση για να δείτε έναν κατάλογο με όλα τα σχόλια. Δεξιοπατήστε σε ένα όνομα σημείωσης στην Περιήγηση για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε το σχόλιο.


Εκτύπωση σχολίων

Για αλλαγή της επιλογής εκτύπωσης για σχόλια για όλα τα έγγραφα κειμένου, επιλέξτε Εργαλεία - Επιλογές - LibreOffice Writer - Εκτύπωση.

Σχόλια σε υπολογιστικά φύλλα

Όταν επισυνάπτετε ένα σχόλιο σε ένα κελί, εμφανίζεται μια επεξήγηση όπου μπορείτε να εισάγετε το κείμενό σας. Ένα μικρό τετράγωνο στην πάνω δεξιά γωνία ενός κελιού δείχνει τη θέση ενός σχολίου. Για να εμφανιστεί μόνιμα το σχόλιο, δεξιοπατήστε στο κελί και επιλέξτε Εμφάνιση σχολίου.

Για να αλλάξετε τις ιδιότητες ενός σχολίου, για παράδειγμα το χρώμα του παρασκηνίου, επιλέξτε Εμφάνιση σχολίου όπως παραπάνω, μετά δεξιοπατήστε στο σχόλιο (μην διπλοπατήσετε στο κείμενο).

Για να επεξεργαστείτε ένα εμφανιζόμενο σχόλιο, διπλοπατήστε το κείμενο του σχολίου. Για να επεξεργαστείτε ένα σχόλιο που δεν εμφανίζεται μόνιμα, δεξιοπατήστε στο κελί που περιέχει το σχόλιο και έπειτα επιλέξτε Επεξεργασία σχολίου. Για ορισμό της μορφοποίησης του κειμένου σχολίου, δεξιοπατήστε στο κείμενο σχολίου στην κατάσταση επεξεργασίας.

Για να αλλάξετε τη θέση ή το μέγεθος ενός σχολίου, σύρετε ένα περίγραμμα ή μια γωνία του σχολίου.

Για να διαγράψετε ένα σχόλιο, δεξιο στο κελί και επιλέξτε Διαγραφή σχολίου.

Μπορείτε επίσης να δεξιοπατήστε σε ένα όνομα σχολίου στο παράθυρο Περιήγηση για να επιλέξετε μερικές εντολές επεξεργασίας.

Για να ρυθμίσετε τις επιλογές εκτύπωσης για τα σχόλια στο υπολογιστικό σας φύλλο, επιλέξτε Μορφή - Σελίδα και μετά πατήστε στη καρτέλα Φύλλο.

Εικονίδιο σημείωσης

Στο Impress, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Προβολή σημειώσεων για να γράψετε μια σελίδα με σημειώσεις για κάθε διαφάνεια. Επιπρόσθετα μπορείτε να εισάγετε σχόλια στις διαφάνειες σας.