Πλήρης οθόνη

Εμφανίζει ή κρύβει τα μενού και τις γραμμές εργαλείων στο Writer ή Calc. Για να βγείτε από τη λειτουργία πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Πλήρης οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο Esc.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Πλήρης οθόνη

Shift++J


Στο Writer και στο Calc, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης +Shift+J για να μεταφερθείτε μεταξύ της κατάστασης οθόνης κανονικής και πλήρους οθόνης.

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης για την προβολή Πλήρης οθόνη, ακόμη κι αν τα μενού είναι μη διαθέσιμα.