Γραμμή κατάστασης

Εμφανίζει ή κρύβει τη Γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος του παραθύρου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμή κατάστασης