Καταγραφή αλλαγών

Παρακολουθεί κάθε αλλαγή που γίνεται στο τρέχον έγγραφο κατά συντάκτη και ημερομηνία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Καταγραφή


Οι ακόλουθες αλλαγές καταγράφονται όταν η εντολή καταγραφής αλλαγών στις εγγραφές είναι ενεργή: