Παρακολούθηση αλλαγών

Εμφανίζει τις εντολές που είναι διαθέσιμες για την παρακολούθηση των αλλαγών στο αρχείο σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Εντοπισμός αλλαγών


Καταγραφή αλλαγών

Παρακολουθεί κάθε αλλαγή που γίνεται στο τρέχον έγγραφο κατά συντάκτη και ημερομηνία.

Προστασία αλλαγών

Αποτρέπει τον χρήστη από το να απενεργοποιήσει την δυνατότητα καταγραφής αλλαγών, ή να αποδεχθεί ή να απορρίψει αλλαγές εκτός και αν ο χρήστης εισάγει έναν κωδικό.

Εμφάνιση

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τις καταγεγραμμένες αλλαγές.

Διαχείριση

Αποδοχή ή απόρριψη καταγεγραμμένων αλλαγών.

Σχόλιο

Εισάγετε σχόλιο για την καταγεγραμμένη αλλαγή.