Επεξεργαστής ImageMap

Σας επιτρέπει να επισυνάψετε URL σε συγκεκριμένες περιοχές, γνωστές ως ενεργά σημεία, σε ένα γραφικό ή σε μια ομάδα από γραφικά. Ένας χάρτης εικόνας είναι μια ομάδα από ένα ή περισσότερα ενεργά σημεία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Χάρτης εικόνας (επίσης στο μενού περιεχομένου του επιλεγμένου αντικειμένου)


Προσθήκη επιλέξιμων θερμών σημείων σε εικόνες

Μπορείτε να σχεδιάσετε τρεις τύπους ενεργών σημείων: ορθογώνια, ελλείψεις, και πολύγωνα. Όταν επιλέγετε ένα ενεργό σημείο, το URL ανοίγεται μέσα στο παράθυρο του παραθύρου αναζήτησης ή του πλαισίου που καθορίζετε. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το κείμενο που εμφανίζεται όταν το ποντίκι σας βρίσκεται πάνω στο ενεργό σημείο.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις αλλαγές που πραγματοποιήσατε στον χάρτη εικόνας.

Εικονίδιο

Εφαρμογή

Άνοιγμα

Φορτώνει έναν ήδη υπάρχοντα χάρτη εικόνας στη μορφή αρχείου MAP-CERN, MAP-NCSA ή SIP StarView ImageMap .

Εικονίδιο

Άνοιγμα

Αποθήκευση

Αποθηκεύει τον χάρτη εικόνας σε μορφή αρχείου MAP-CERN, MAP-NCSA ή SIP StarView ImageMap.

Εικονίδιο

Αποθήκευση

Επιλογή

Επιλέγει ένα ενεργό σημείο στον χάρτη εικόνας για επεξεργασία.

Εικονίδιο

Επιλογή

Ορθογώνιο

Σχεδιάζει ένα ορθογώνιο ενεργό σημείο που μετακινείτε στο γραφικό. Κατόπιν, μπορείτε να εισάγετε τη Διεύθυνση και το κείμενο για το ενεργό σημείο και μετά να επιλέξετε το Πλαίσιο στο οποίο θέλετε να ανοίξει το URL.

Εικονίδιο

Ορθογώνιο

Έλλειψη

Σχεδιάζει ένα ελλειπτικό ενεργό σημείο που μετακινείται στο γραφικό. Κατόπιν, μπορείτε να εισάγετε τη Διεύθυνση και το Κείμενο για το ενεργό σημείο και μετά να επιλέξετε το Πλαίσιο στο οποίο θέλετε να ανοίξει το URL.

Εικονίδιο

Έλλειψη

Πολύγωνο

Σχεδιάζει ένα πολυγωνικό ενεργό σημείο μέσα στο γραφικό. Πατήστε αυτό το εικονίδιο, μετακινήστε το μέσα στο γραφικό, και μετά πατήστε για να ορίσετε μια πλευρά του πολυγώνου. Μετακινηθείτε στο σημείο στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το τέλος της επόμενης πλευράς, και πατήστε. Επαναλάβετε μέχρι να έχετε σχεδιάσει όλες τις πλευρές του πολυγώνου. Όταν τελειώσετε, διπλοπατήστε για να κλείσετε το πολύγωνο. Κατόπιν, μπορείτε να εισάγετε τη Διεύθυνση και το κείμενο για το ενεργό σημείο και μετά να επιλέξετε το Πλαίσιο στο οποίο θέλετε να ανοίξει το URL.

Εικονίδιο

Πολύγωνο

Πολύγωνο ελεύθερης σχεδίασης

Σχεδιάζει ένα ενεργό σημείο βασισμένο σε ένα πολύγωνο ελεύθερης σχεδίασης. Πατήστε αυτό το εικονίδιο και πηγαίνετε στο σημείο στο οποίο θέλετε να σχεδιάσετε το ενεργό σημείο. Σύρετε μια γραμμή ελεύθερης σχεδίασης και απελευθερώστε για να κλείσετε το σχήμα. Κατόπιν, μπορείτε να εισάγετε τη Διεύθυνση και το κείμενο για το ενεργό σημείο και τότε επιλέξτε το Πλαίσιο όπου θέλετε να ανοίξει το URL.

Εικονίδιο

Πολύγωνο ελεύθερης σχεδίασης

Επεξεργασία σημείων

Σας επιτρέπει να αλλάξετε το σχήμα του επιλεγμένου ενεργού σημείου μέσω της επεξεργασίας των σημείων αγκύρωσης.

Εικονίδιο

Επεξεργασία σημείων

Μετακίνηση σημείων

Σας επιτρέπει να μετακινήσετε τα μεμονωμένα σημεία αγκύρωσης του επιλεγμένου ενεργού σημείου.

Εικονίδιο

Μετακίνηση σημείων

Εισαγωγή σημείων

Προσθέτει ένα σημείο αγκύρωσης στο σημείο του περιγράμματος του θερμού σημείου όπου πατάτε.

Εικονίδιο

Εισαγωγή σημείων

Διαγραφή σημείων

Διαγράφει το επιλεγμένο σημείο αγκύρωσης.

Εικονίδιο

Διαγραφή σημείων

Ενεργό

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον υπερσύνδεσμο για το επιλεγμένο ενεργό σημείο. Ένα απενεργοποιημένο ενεργό σημείο είναι διαφανές.

Εικονίδιο

Ενεργό

Μακροεντολή

Σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε μια μακροεντολή η οποία τρέχει όταν πατάτε στο επιλεγμένο ενεργό σημείο σε έναν περιηγητή.

Εικονίδιο

Μακροεντολή

Ιδιότητες

Σας επιτρέπει να ορίσετε τις ιδιότητες του επιλεγμένου ενεργού σημείου.

Εικονίδιο

Ιδιότητες

Διεύθυνση:

Εισάγετε το URL για το αρχείο το οποίο θέλετε να ανοίγει όταν πατάτε στο επιλεγμένο ενεργό σημείο. Σε περίπτωση που θέλετε να μεταφέρεστε σε μια άγκυρα μέσα στο έγγραφο, η διεύθυνση πρέπει να είναι της μορφής "file:///C/document_name#anchor_name".

Κείμενο:

Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανιστεί όταν το ποντίκι επικάθεται πάνω στο ενεργό σημείο σε έναν περιηγητή. Αν δεν εισάγετε κάποιο κείμενο, εμφανίζεται η Διεύθυνση.

Πλαίσιο:

Εισάγετε το όνομα του πλαισίου προορισμού στο οποίο επιθυμείτε να ανοίξετε το URL. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα προεπιλεγμένο όνομα πλαισίου από τον κατάλογο.

Κατάλογος τύπων πλαισίου

Προβολή γραφικού

Εμφανίζει τον χάρτη της εικόνας, ώστε να μπορείτε να πατήσετε και να επεξεργαστείτε τα ενεργά σημεία.