Επεξεργασία συνδέσμων

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες κάθε συνδέσμου στο τρέχον έγγραφο, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής προς το αρχείο προέλευσης. Αυτή η εντολή δεν είναι διαθέσιμη εάν το τρέχον έγγραφο δεν περιέχει συνδέσμους προς άλλα αρχεία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Σύνδεσμοι


Εικονίδιο σημείωσης

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο που εμπεριέχει συνδέσμους, εμφανίζετε μια ειδοποίηση να ανανεώσετε τους συνδέσμους. Με βάση το που είναι αποθηκευμένα τα συνδεδεμένα αρχεία, η διαδικασία ανανέωσης μπορεί να πάρει ορισμένα λεπτά για να ολοκληρωθεί.


Εικονίδιο σημείωσης

Κατά τη φόρτωση αρχείων που περιέχουν συνδέσμους DDE, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενημερώσετε τους συνδέσμους ή όχι. Εάν δεν θέλετε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τον διακομιστή DDE, απορρίψτε την αίτηση.


Διπλοπατήστε πάνω σε έναν σύνδεσμο στον κατάλογο για να ανοίξετε ένα αρχείο διαλόγου, όπου μπορείτε να επιλέξετε κάποιο άλλο αντικείμενο για αυτόν τον σύνδεσμο.

Αρχείο προέλευσης

Καταγράφει τη διαδρομή προς το αρχείο προέλευσης.

Στοιχείο

Καταγράφει την εφαρμογή (εφόσον αυτή είναι γνωστή), η οποία τελευταία αποθήκευσε το αρχείο προέλευσης.

Τύπος

Σημειώνει τον τύπο αρχείου, όπως γραφικό, του αρχείου προέλευσης.

Κατάσταση

Καταγράφει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο προέλευσης.

Αυτόματα

Ενημερώνει αυτόματα τα περιεχόμενα του συνδέσμου όταν ανοίγετε το αρχείο. Οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν γίνει στο αρχείο προέλευσης παρουσιάζονται στο αρχείο που περιέχει τον σύνδεσμο. Συνδεδεμένα αρχεία γραφικών μπορούν να ενημερωθούν μόνο χειροκίνητα. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για ένα συνδεδεμένο αρχείο γραφικού.

Η επιλογή Αυτόματα είναι διαθέσιμη μόνο για συνδέσμους DDE. Μπορείτε να εισαγάγετε έναν σύνδεσμο DDE αντιγράφοντας τα περιεχόμενα από ένα αρχείο και να τα επικολλήσετε, επιλέγοντας Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση και επιλέγοντας μετά το πλαίσιο Σύνδεσμος. Επειδή το DDE είναι ένα σύστημα σύνδεσης βασισμένο σε κείμενο, μόνο τα δεκαδικά ψηφία που φαίνονται αντιγράφονται στο αρχείο προορισμού.

Χειροκίνητα

Πραγματοποιεί μόνο ενημέρωση του συνδέσμου όταν πατάτε το κουμπί Ενημέρωση .

Ενημέρωση

Ενημερώνει τον επιλεγμένο σύνδεσμο έτσι ώστε να εμφανίζεται η πλέον πρόσφατη αποθηκευμένη έκδοση του συνδεδεμένου αρχείου στο παρόν έγγραφο.

Τροποποίηση

Αλλάξτε το αρχείο προέλευσης για τον επιλεγμένο σύνδεσμο.

Κατάργηση συνδέσμου

Καταργεί τον σύνδεσμο μεταξύ του αρχείου προέλευσης και του παρόντος εγγράφου. Τα πλέον πρόσφατα ενημερωμένα περιεχόμενα του αρχείου προέλευσης διατηρούνται στο παρόν έγγραφο.