Εύρεση και αντικατάσταση

Αναζητά ή αντικαθιστά κείμενο ή μορφές στο τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αναζήτηση & αντικατάσταση

+H

Στη βασική γραμμή εργαλείων, πατήστε

Icon

Αναζήτηση & αντικατάσταση


Αναζήτηση

Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να βρείτε, ή επιλέξτε μια προηγούμενη αναζήτηση από τον κατάλογο.

Οι επιλογές αναζήτησης παρατίθενται στο πλαίσιο Εύρεση και στην περιοχή του διαλόγου Άλλες επιλογές.

Συμφωνία πεζών/κεφαλαίων

Διακρίνει μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων.

Αναζητά ολόκληρες λέξεις ή κελιά που ταυτίζονται με το κείμενο αναζήτησης.

Αντικατάσταση

Εισάγετε το κείμενο αντικατάστασης, ή επιλέξτε από τον κατάλογο ένα πρόσφατο κείμενο ή τεχνοτροπία αντικατάστασης.

Οι επιλογές αντικατάστασης παρατίθενται στο πλαίσιο Εύρεση και στην περιοχή διαλόγου Άλλες επιλογές.

Εύρεση προηγούμενου

Βρίσκει και επιλέγει την προηγούμενη εμφάνιση του κειμένου ή της μορφής που αναζητάτε στο έγγραφο.

Αναζήτηση επόμενου

Βρίσκει και επιλέγει την επόμενη εμφάνιση του κειμένου ή της μορφής που αναζητάτε στο έγγραφο.

Αντικατάσταση

Αντικαθιστά το κείμενο ή τη μορφή που επιλέξατε κατά τη διαδικασία εύρεσης και έπειτα προχωρά στην επόμενη αναζήτηση.

Αντικατάσταση όλων

Αντικαθιστά όλες τις εμφανίσεις του κειμένου ή μορφής που θέλετε να αντικαταστήσετε.

Άλλες επιλογές

Εμφανίζει περισσότερες ή λιγότερες επιλογές αναζήτησης. Δεξιοπατήστε αυτήν την ετικέτα πάλι για να αποκρύψετε τις εκτεταμένες επιλογές αναζήτησης.

Μόνο τρέχουσα επιλογή

Αναζητά μόνο το επιλεγμένο κείμενο ή τα επιλεγμένα κελιά.

Αντικατάσταση προς τα πίσω

Η αναζήτηση ξεκινά από την τρέχουσα θέση του δρομέα και πηγαίνει προς τα πίσω προς την αρχή του αρχείου.

Αναζήτηση ομοιότητας

Αναζητεί όρους που μοιάζουν με το κείμενο στην Αναζήτηση. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και πατήστε στο πλήκτρο Ομοιότητες για να ορίσετε τις επιλογές ομοιότητας.

Ταίριασμα πλάτους χαρακτήρα (μόνο αν οι ασιατικές γλώσσες είναι ενεργές)

Διακρίνει μεταξύ μορφοποιημένων χαρακτήρων με κανονικό και μισό πλάτος.

Ακούγεται ως (ιαπωνικά) (μόνο αν οι ασιατικές γλώσσες είναι ενεργές)

Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τις επιλογές αναζήτησης για παρόμοια γραφή που χρησιμοποιείται σε ιαπωνικό κείμενο. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και μετά πατήστε στο πλήκτρο Ήχοι για να προσδιορίσετε τις επιλογές αναζήτησης.

Αναζήτηση στα ιαπωνικά

Κλείσιμο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου και αποθηκεύει όλες τις αλλαγές.

Εικονίδιο συμβουλής

Αφού κλείσετε το διάλογο Αναζήτηση και αντικατάσταση, μπορείτε ακόμα να αναζητήσετε χρησιμοποιώντας τα τελευταία κριτήρια αναζήτησης που εισάγατε, πατώντας Shift++F.