Αποκοπή

Αφαιρεί και αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αποκοπή

+X

Στην Βασική γραμμή εργαλείων, επιλέξτε

Εικονίδιο

Αποκοπή