Εκδόσεις

Αποθηκεύει και διαχειρίζεται πολλαπλές εκδόσεις του τρέχοντος εγγράφου στο ίδιο αρχείο. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε, να διαγράψετε και να συγκρίνετε προηγούμενες εκδόσεις.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Εκδόσεις


Εικονίδιο προειδοποίησης

Εάν αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο αρχείου που περιέχει πληροφορίες εκδόσεων (χρησιμοποιώντας Αρχείο - Αποθήκευση ως), οι πληροφορίες των εκδόσεων δεν θα αποθηκευτούν με το αρχείο.


Νέες εκδόσεις

Προσδιορίστε τις επιλογές για την αποθήκευση μίας νέας έκδοσης του εγγράφου.

Αποθήκευση νέας έκδοσης

Αποθηκεύει την τρέχουσα κατάσταση του εγγράφου ως νέα έκδοση. Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να εισάγετε σχόλια μέσω του διαλόγου Εισαγωγή Σχόλιου Έκδοσης προτού σώσετε τη νέα έκδοση.

Εισαγωγή σχολίου έκδοσης

Εισάγετε ένα σχόλιο εδώ όταν αποθηκεύετε μια νέα έκδοση. Εάν έχετε επιλέξει Εμφάνιση για να ανοίξετε αυτόν τον διάλογο, τότε δε μπορείτε να επεξεργαστείτε το σχόλιο.

Πάντα να αποθηκεύεται η έκδοση κατά τον τερματισμό

Εάν έχετε κάνει αλλαγές στο έγγραφο, το LibreOffice θα αποθηκεύσει αυτόματα μια νέα έκδοση όταν κλείσετε το έγγραφο.

Εάν αποθηκεύσετε το έγγραφο χειροκίνητα, μην αλλάξετε το έγγραφο μετά την αποθήκευση και έπειτα το κλείσετε, δεν θα δημιουργηθεί καμιά νέα έκδοση.

Υπάρχουσες εκδόσεις

Εμφανίζει σε μορφή καταλόγου τις υπάρχουσες εκδόσεις του τρέχοντος εγγράφου, την ημερομηνία και την ώρα που δημιουργήθηκαν, τον συγγραφέα και τα αντίστοιχα σχόλια.

Κλείσιμο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου και αποθηκεύει όλες τις αλλαγές.

Άνοιγμα

Ανοίγει την επιλεγμένη έκδοση σε ένα παράθυρο μόνο για ανάγνωση.

Εμφάνιση

Εμφανίζει ολόκληρο το σχόλιο για την επιλεγμένη έκδοση.

Διαγραφή

Διαγράφει την επιλεγμένη έκδοση.

Σύγκριση

Να συγκρίνονται οι αλλαγές που γίνονται σε κάθε έκδοση. Αν θέλετε, μπορείτε να διαχειριστείτε τις αλλαγές.