Αποθήκευση όλων

Αποθηκεύει όλα τα τροποποιημένα έγγραφα του LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση όλων


Αν αποθηκεύσετε ένα νέο αρχείο ή ένα αντίγραφο ενός αρχείου μόνο για ανάγνωση, η επιλογή διαλόγου Αποθήκευση ως εμφανίζεται.