Έξοδος

Κλείνει όλα τα προγράμματα του LibreOffice και σας προτρέπει να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. Αυτή η εντολή δεν υπάρχει σε συστήματα macOS.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Έξοδος

+Q