Έγγραφο ηλ. αλληλογραφίας

Ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το τρέχον έγγραφο ως επισύναψη. Χρησιμοποιείται ο τρέχον τύπος αρχείου. Εάν το έγγραφο είναι νέο και αναποθήκευτο, χρησιμοποιείται ο τύπος που καθορίζεται στο - Φόρτωση/Αποθήκευση - Γενικά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Έγγραφο μηνύματος

Icon

Έγγραφο μηνύματος


Εικονίδιο σημείωσης

Αν το έγγραφο είναι σε μορφή HTML, οποιαδήποτε από τις ενσωματωμένες ή συνδεδεμένες εικόνες του δεν πρόκειται να σταλούν με το ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.