Αποστολή

Αποστέλλει ένα αντίγραφο του τρέχοντος εγγράφου σε διαφορετικές εφαρμογές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Μενού Αρχείο - Αποστολή


Έγγραφο ηλ. αλληλογραφίας

Ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το τρέχον έγγραφο ως επισύναψη. Χρησιμοποιείται ο τρέχον τύπος αρχείου.

E-mail ως PDF

Παρουσιάζει τον διάλογο Εξαγωγή ως PDF, εξάγει το τρέχων έγγραφο στη Μορφή Φορητού Εγγράφου (PDF), και ανοίγει ένα παράθυρο αποστολής e-mail με το PDF ως συνημμένο.