Εκτύπωση

Εκτυπώνει το τρέχον έγγραφο, την επιλογή, ή τις σελίδες που καθορίσατε. Μπορείτε ακόμα να ρυθμίσετε τις επιλογές εκτύπωσης για το τρέχον έγγραφο. Οι επιλογές εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον εκτυπωτή και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση

+P

Στη βασική γραμμή, πατήστε

Icon

Απευθείας εκτύπωση αρχείου


Ο διάλογος εκτύπωσης αποτελείται από τρία κύρια μέρη: Μια προεπισκόπηση με πλήκτρα περιήγησης, αρκετές σελίδες καρτέλας με στοιχεία ελέγχου, ειδικά για τον τρέχοντα τύπο εγγράφου και τα κουπιά εκτύπωσης, ακύρωσης και βοήθειας.

Εάν θέλετε μόνο να ξέρετε πώς θα εκτυπωθεί το έγγραφό σας, πατήστε σε οποιοδήποτε από τους παρακάτω συνδέσμους.

Εκτύπωση εγγράφων κειμένου:

Εκτύπωση φυλλαδίου

Προεπισκόπηση σελίδας πριν την εκτύπωση

Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο

Εκτύπωση με αντίστροφη σειρά

Επιλογή δίσκων χαρτιού εκτυπωτή

Εκτύπωση υπολογιστικών φύλλων:

Ορισμός περιοχών εκτύπωσης σε ένα φύλλο

Εκτύπωση λεπτομερειών φύλλου

Καθορισμός αριθμού σελίδων για εκτύπωση

Εκτύπωση φύλλων σε οριζόντια μορφή

Εκτύπωση γραμμών ή στηλών σε κάθε σελίδα

Εκτύπωση παρουσιάσεων:

Εκτύπωση παρουσιάσεων

Εκτύπωση διαφάνειας με προσαρμογή στο μέγεθος του χαρτιού

Γενική εκτύπωση:

Γρηγορότερη εκτύπωση με μειωμένα δεδομένα

Ασπρόμαυρη εκτύπωση

Επιλογή της μέγιστης εκτυπώσιμης περιοχής σε μια σελίδα

Εικονίδιο σημείωσης

Οι ρυθμίσεις που ορίζετε στο διάλογο εκτύπωσης είναι έγκυρες μόνο για την τρέχουσα δουλειά εκτύπωσης που ξεκινήσατε με πάτημα στο κουμπί εκτύπωσης. Εάν θέλετε να αλλάξετε μερικές επιλογές μόνιμα, ανοίξτε Εργαλεία - Επιλογές - LibreOffice (όνομα εφαρμογής) - Εκτύπωση.


Εικονίδιο σημείωσης

Πατήστε Shift+F1 ή επιλέξτε Βοήθεια - Τι είναι αυτό; και δείξτε οποιοδήποτε στοιχείο ελέγχου στο διάλογο εκτύπωσης για να δείτε ένα επεκταμένο κείμενο βοήθειας.


Προεπισκόπηση

Η προεπισκόπηση εμφανίζει πώς θα φαίνεται κάθε φύλλο χαρτιού. Μπορείτε να περιηγηθείτε σε όλα τα φύλλα χαρτιού με τα κουμπιά κάτω από την προεπισκόπηση.

Γενικά

Στη σελίδα καρτέλας γενικά, θα βρείτε τα πιο σημαντικά στοιχεία ελέγχου για εκτύπωση. Μπορείτε να ορίσετε ποια περιεχόμενα του εγγράφου σας θα τυπωθούν. Μπορείτε να επιλέξετε τον εκτυπωτή και να ανοίξετε το διάλογο ρυθμίσεων του εκτυπωτή.

LibreOffice Writer / Calc / Impress / Draw / Math

Η σελίδα καρτέλας με το ίδιο όνομα όπως η τρέχουσα εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθορισμό των εκτυπώσιμων περιεχομένων, χρώματος, μεγέθους και σελίδων. Καθορίζετε τις ρυθμίσεις που είναι ειδικές στον τρέχοντα τύπο εγγράφου.

Διάταξη σελίδας

Η σελίδα καρτέλας διάταξης σελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση μερικών φύλλων χαρτιού εκτυπώνοντας πολλές σελίδες σε κάθε φύλλο χαρτιού. Καθορίζετε τη διάταξη και μέγεθος των σελίδων εξόδου στο φυσικό χαρτί.

Αλλαγή της διευθέτησης των εκτυπώσιμων σελίδων σε κάθε φύλλο χαρτιού. Η προεπισκόπηση εμφανίζει πώς θα φαίνεται κάθε τελικό φύλλο χαρτιού.

Για μερικούς τύπους εγγράφου, μπορείτε να επιλέξετε την εκτύπωση φυλλαδίου.

Εκτύπωση φυλλαδίου

Επιλογές

Στη σελίδα καρτέλας επιλογών μπορείτε να ορίσετε μερικές πρόσθετες επιλογές για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Εδώ μπορείτε να καθορίσετε την εκτύπωση σε αρχείο αντί για τον εκτυπωτή.