Αποθήκευση ως πρότυπο

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο ως πρότυπο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Πρότυπα - Αποθήκευση ως πρότυπο


Όνομα προτύπου

Εισάγετε όνομα για το πρότυπο.

Κατηγορία προτύπου

Επιλέξτε κατηγορία στην οποία θα αποθηκευτεί το νέο πρότυπο.

Ορισμός ως προεπιλεγμένο πρότυπο

Το νέο πρότυπο θα χρησιμοποιηθεί ως προεπιλεγμένο πρότυπο.