Πρότυπα

Σας επιτρέπει να οργανώνετε και να επεξεργάζεστε τα πρότυπα σας και να αποθηκεύετε το τρέχον αρχείο ως πρότυπο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Πρότυπα


Αποθήκευση ως πρότυπο

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο ως πρότυπο.

Άνοιγμα προτύπου

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα πρότυπο προς επεξεργασία.

Διαχείριση προτύπων

Ο διάλογος διαχείρισης προτύπων διευκολύνει τη διαχείριση προτύπων και επιτρέπει την έναρξη νέων εγγράφων χρησιμοποιώντας πρότυπα.