Γενικά

Περιέχει βασικές πληροφορίες για το τρέχον αρχείο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Γενικά


Αρχείο

Εμφανίζει το όνομα του αρχείου.

Τύπος:

Εμφανίζει τον τύπο αρχείου του συγκεκριμένου εγγράφου.

Τοποθεσία:

Εμφανίζει την διαδρομή και το όνομα του καταλόγου όπου το αρχείο έχει αποθηκευτεί.

Μέγεθος:

Εμφανίζει το μέγεθος του τρέχοντος εγγράφου σε ψηφιολέξεις.

Δημιουργήθηκε:

Εμφανίζει την ημερομηνία, ώρα και τον συγγραφέα όταν αποθηκεύτηκε πρώτα το αρχείο.

Τροποποιήθηκε:

Εμφανίζει την ημερομηνία, ώρα και συγγραφέα όταν το αρχείο αποθηκεύτηκε τελευταία φορά σε μορφή αρχείου LibreOffice.

Πρότυπο:

Εμφανίζει το πρότυπο με το οποίο δημιουργήθηκε το αρχείο.

Με ψηφιακή υπογραφή:

Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα που το αρχείο υπογράφτηκε για τελευταία φορά, όπως και το όνομα του συγγραφέα που υπέγραψε το έγγραφο.

Ψηφιακή Υπογραφή

Ανοίγει τον διάλογο Ψηφιακές υπογραφές όπου μπορείτε να διαχειριστείτε ψηφιακές υπογραφές για το τρέχον έγγραφο.

Εκτυπώθηκε στις:

Η περιοχή αυτή εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα της τελευταίας εκτύπωσης του εγγράφου.

Συνολικός χρόνος επεξεργασίας:

Εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που το αρχείο είναι ανοικτό για επεξεργασία από τότε που δημιουργήθηκε το αρχείο. Ο χρόνος επεξεργασίας ενημερώνεται κατά την αποθήκευση του αρχείου.

Αριθμός αναθεώρησης:

Εμφανίζει το πόσες φορές αποθηκεύτηκε το αρχείο.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Αποθηκεύει το πλήρες όνομα του χρήστη με το αρχείο. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα επιλέγοντας - LibreOffice - Δεδομένα χρήστη.

Επαναφορά ιδιοτήτων

Επαναφέρει τον χρόνο επεξεργασίας στο μηδέν, την ώρα δημιουργίας στη τωρινή ημερομηνία και ώρα, και τον αριθμό έκδοσης σε 1. Επίσης, σβήνονται οι ημερομηνίες αλλαγής και εκτύπωσης.