Εξαγωγή

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο με διαφορετικό όνομα και τύπο σε μια θέση που θα ορίσετε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή


Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν το πλαίσιο διαλόγου LibreOffice Εξαγωγή. Για να ενεργοποιήστε τα πλαίσια διαλόγου Άνοιγμα του LibreOffice και Αποθήκευση, επιλέξτε - LibreOffice - Γενικά και μετά επιλέξτε το Χρήση διαλόγων του LibreOffice στην περιοχή Άνοιγμα/Αποθήκευση διαλόγων.

Ένα επίπεδο πάνω

Πηγαίνετε έναν φάκελο παραπάνω στην ιεραρχία φακέλων. Παρατεταμένο πάτημα για να δείτε τους φακέλους υψηλότερου επιπέδου.

Εικονίδιο

Ένα επίπεδο πάνω

Δημιουργία νέου καταλόγου

Δημιουργεί έναν νέο φάκελο.

Εικονίδιο

Δημιουργία νέου φακέλου

Τοποθετεί την περιοχή

Εμφανίζει "αγαπημένες" θέσεις, δηλαδή συντομεύσεις σε τοπικές ή απομακρυσμένες τοποθεσίες.

Περιοχή εμφάνισης

Εμφανίζει τα αρχεία και τους φακέλους του τρέχοντος φακέλου.

Όνομα αρχείου

URL">Εισάγετε ένα όνομα αρχείου ή μια διαδρομή για το αρχείο. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα URL

Τύπος αρχείου

Επιλέξτε το τύπο αρχείου για το έγγραφο που αποθηκεύετε.Στη περιοχή προβολής, μόνο τα έγγραφα με αυτόν τον τύπο αρχείου θα εμφανίζονται. Οι τύποι αρχείων περιγράφονται στο Πληροφορίες φίλτρων εισαγωγής και εξαγωγής.

Εξαγωγή

Αποθηκεύει το αρχείο.