Αποθήκευση ως

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο σε μια διαφορετική θέση, ή με διαφορετικό όνομα ή τύπο αρχείου

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση ως


Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τον διάλογο LibreOffice Αποθήκευση ως. Για ενεργοποίηση των πλαισίων διαλόγου LibreOfficeΆνοιγμακαι Αποθήκευση, επιλέξτε - LibreOffice- Γενικά και έπειτα επιλέξτε το Χρήση διαλόγων του LibreOffice στην περιοχή Διάλογοι ανοίγματος/αποθήκευσης.

Εικονίδιο σημείωσης

Για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο ως πρότυπο, χρησιμοποιήστε την εντολή Αρχείο - Αποθήκευση ως πρότυπο.


Σύνδεση με τον διακομιστή

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση με διάφορους τύπους διακομιστών, συμπεριλαμβανόμενων των WebDAV, FTP, SSH, Windows Share και CMIS.

Ένα επίπεδο πάνω

Πηγαίνετε έναν φάκελο παραπάνω στην ιεραρχία φακέλων. Παρατεταμένο πάτημα για να δείτε τους φακέλους υψηλότερου επιπέδου.

Εικονίδιο

Ένα επίπεδο πάνω

Δημιουργία νέου φακέλου

Δημιουργεί έναν νέο φάκελο.

Εικονίδιο

Δημιουργία νέου φακέλου

Τοποθετεί την περιοχή

Εμφανίζει "αγαπημένες" θέσεις, δηλαδή συντομεύσεις σε τοπικές ή απομακρυσμένες τοποθεσίες.

Περιοχή εμφάνισης

Εμφανίζει τα αρχεία και τους φακέλους του τρέχοντος φακέλου.

Όνομα αρχείου

URL">Εισάγετε ένα όνομα αρχείου ή μια διαδρομή για το αρχείο. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα URL

Τύπος αρχείου

Επιλέξτε το τύπο αρχείου για το έγγραφο που αποθηκεύετε.Στη περιοχή προβολής, μόνο τα έγγραφα με αυτόν τον τύπο αρχείου θα εμφανίζονται. Οι τύποι αρχείων περιγράφονται στο Πληροφορίες φίλτρων εισαγωγής και εξαγωγής.

Εξαγωγή ως PDF

Μορφές αρχείων XML

Εικονίδιο προειδοποίησης

Πάντα να αποθηκεύετε τα έγγραφα σας με τύπο αρχείου LibreOffice προτού τα αποθηκεύσετε σε εξωτερικό τύπο αρχείου. Όταν εξάγετε σε εξωτερικό τύπο, μερικά χαρακτηριστικά μορφοποίησης μπορεί να χαθούν.


Αποθήκευση

Αποθηκεύει το αρχείο.

Αποθήκευση με κωδικό πρόσβασης

Προστατεύει το αρχείο με έναν κωδικό πρόσβασης που πρέπει να εισαχθεί πριν να επιτραπεί στον χρήστη να ανοίξει το αρχείο.

Εικονίδιο σημείωσης

Η αποθήκευση με κωδικό πρόσβασης είναι δυνατή μόνο για τις μορφές εγγράφων του LibreOffice που βασίζονται σε XML.


Επεξεργασία ρυθμίσεων φίλτρου

Σας επιτρέπει να ορίσετε τις επιλογές αποθήκευσης υπολογιστικού φύλλου για ορισμένους τύπους αρχείων δεδομένων.

Επιλογή

Εξάγει μόνο τα επιλεγμένα γραφικά αντικείμενα του LibreOffice Draw και Impress σε διαφορετικό τύπο Αν το συγκεκριμένο κουτί δεν έχει επιλεχθεί, θα εξαχθεί ολόκληρο το έγγραφο

Εικονίδιο σημείωσης

Αν εξάγετε σε οποιονδήποτε τύπο κειμένου, ολόκληρο το έγγραφο θα εξαχθεί.