Αποθήκευση

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση

+S

Στην κύρια γραμμή εργαλείων ή τη γραμμή δεδομένων πίνακα, πατήστε

Icon

Αποθήκευση


Εικονίδιο σημείωσης

Όταν επεξεργάζεστε μια εγγραφή αυτόματου κειμένου, αυτή η εντολή μετατρέπεται σε αποθήκευση αυτόματου κειμένου..