Κλείσιμο

Κλείνει το τρέχον έγγραφο χωρίς έξοδο από το πρόγραμμα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - κλείσιμο


Η εντολή Κλείσιμο κλείνει όλα τα ανοικτά παράθυρα του τρέχοντος εγγράφου.

Αν έχετε κάνει αλλαγές στο τρέχον έγγραφο, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να κάνετεαποθήκευση στις αλλαγές σας.

Όταν κλείνετε το τελευταίο ανοικτό παράθυρο εγγράφου, θα εμφανιστεί η Οθόνη έναρξης του OpenOffice.