Άνοιγμα

Ανοίγει τοπικό ή απομακρυσμένο αρχείο, ή εισάγει ένα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα

+O

Στην Βασική γραμμή εργαλείων, πατήστε

Icon

Άνοιγμα αρχείου


Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν το πλαίσιο διαλόγου LibreOffice Άνοιγμα. Για ενεργοποίηση των πλαισίων διαλόγου LibreOffice Άνοιγμα και Αποθήκευση, επιλέξτε - LibreOffice- Γενικά και έπειτα επιλέξτε το Χρήση διαλόγων του LibreOffice στην περιοχή Άνοιγμα/Αποθήκευση διαλόγων.

Εικονίδιο σημείωσης

Εάν το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε περιέχει τεχνοτροπίες, ισχύουν ειδικοί κανόνες.


Σύνδεση με τον διακομιστή

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση με διάφορους τύπους διακομιστών, συμπεριλαμβανόμενων των WebDAV, FTP, SSH, Windows Share και CMIS.

Ένα επίπεδο επάνω

Μετακίνηση προς τα πάνω ενός φακέλου στην ιεραρχία φακέλων. Παρατεταμένο πάτημα για να δείτε τους φακέλους υψηλότερου επιπέδου.

Εικονίδιο

Ένα επίπεδο πάνω

Δημιουργία νέου φακέλου

Δημιουργεί έναν νέο φάκελο.

Εικονίδιο

Δημιουργία νέου φακέλου

Τοποθετεί την περιοχή

Εμφανίζει "αγαπημένες" θέσεις, δηλαδή συντομεύσεις σε τοπικές ή απομακρυσμένες τοποθεσίες.

Περιοχή εμφάνισης

Εμφανίζει τα αρχεία και τους φακέλους στον φάκελο στον οποίο βρίσκεστε. Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το αρχείο, και μετά πατήστε Άνοιγμα.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να ανοίξετε περισσότερα από ένα έγγραφα ταυτόχρονα, με το καθένα στο δικό του παράθυρο, κρατήστε πατημένο ενώ πατάτε στα αρχεία και μετά πατήστε Άνοιγμα.


Όνομα αρχείου

Εισάγετε ένα όνομα αρχείου ή μια διαδρομή για το αρχείο. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα URL που αρχίζει με το όνομα πρωτοκόλλου ftp, http, ή https.

Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύμβολα υποκατάστασης στο πλαίσιο Όνομα αρχείου για να φιλτράρετε τον κατάλογο αρχείων που θα εμφανιστεί.

  1. Το LibreOffice έχει μία λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης, η οποία ενεργοποιείται σε κάποιο κείμενο και πλαίσια καταλόγου. Παραδείγματος χάρη, εισάγετε στο πεδίο URL και η λειτουργία της αυτόματης συμπλήρωσης εμφανίζει το πρώτο αρχείο ή τον πρώτο κατάλογο που βρίσκεται ο οποίος ξεκινά με το γράμμα "a".

  2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα υπόλοιπα αρχεία και καταλόγους. Χρησιμοποιήστε το δεξιό πλήκτρο βέλους για να εμφανίσετε επίσης έναν υπάρχοντα υποκατάλογο στο URL πεδίο . Η γρήγορη αυτόματη συμπλήρωση είναι διαθέσιμη όταν πατήσετε το πλήκτρο End, αφού καταχωρήσετε μέρος του URL. Όταν εντοπιστεί το έγγραφο ή ο κατάλογος που θέλετε, πιέστε το πλήκτρο Enter.

Έκδοση

Εάν υπάρχουν πολλαπλές εκδόσεις του επιλεγμένου αρχείου, επιλέξτε την έκδοση που θέλετε να ανοίξετε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε πολλαπλές εκδόσεις ενός εγγράφου επιλέγοντας Αρχείο - Εκδόσεις. Οι εκδόσεις ενός εγγράφου ανοίγονται μόνο για ανάγνωση.

Τύπος αρχείου

Επιλέξτε τον τύπο του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε, ή επιλέξτε Όλα τα αρχεία (*) για να εμφανίσετε έναν κατάλογο με όλα τα αρχεία του φακέλου.

Άνοιγμα

Ανοίγει τα επιλεγμένα έγγραφα.

Εισαγωγή

Εάν ανοίξατε τον διάλογο επιλέγοντας Εισαγωγή - Έγγραφο, το πλήκτρο Άνοιγμα μετονομάζεται Εισαγωγή. Εισάγει το επιλεγμένο αρχείο στο τρέχον έγγραφο στη θέση του δρομέα.

Μόνο για ανάγνωση

Ανοίγει το αρχείο μόνο για ανάγνωση.

Άνοιγμα εγγράφων με πρότυπα

Το LibreOffice αναγνωρίζει πρότυπα που είναι τοποθετημένα σε οποιοδήποτε φάκελο από τον ακόλουθο κατάλογο:

Εικονίδιο σημείωσης

Όταν χρησιμοποιείτε το Αρχείο - Πρότυπα - Αποθήκευση ως - Πρότυπο για να αποθηκεύσετε ένα πρότυπο, το πρότυπο αποθηκεύεται στον φάκελο προτύπων χρήστη. Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο το οποίο είναι βασισμένο σε ένα τέτοιο πρότυπο, το έγγραφο ελέγχεται για αλλαγμένο πρότυπο, όπως περιγράφεται παρακάτω. Το πρότυπο συσχετίζεται με το έγγραφο, μπορεί να αναφερθεί ως ένα "προσκολλημένο πρότυπο".


Εικονίδιο σημείωσης

Όταν χρησιμοποιείτε το Αρχείο - Αποθήκευση ως και επιλέγετε ένα φίλτρο προτύπου για να αποθηκεύσετε ένα πρότυπο σε οποιονδήποτε άλλο φάκελο, ο οποίος δεν είναι στον κατάλογο, τότε τα έγγραφα που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο δεν θα ελεγχθούν.


Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο το οποίο δημιουργήθηκε από ένα "προσκολλημένο πρότυπο" (όπως ορίστηκε παραπάνω), το LibreOfficeελέγχει εάν το πρότυπο έχει τροποποιηθεί από την τελευταία φορά που ανοίχθηκε το έγγραφο. Εάν το πρότυπο έχει αλλαχθεί, εμφανίζεται ένας διάλογος όπου μπορείτε να επιλέξετε ποιες τεχνοτροπίες θα εφαρμόσετε στο έγγραφο.

Για να εφαρμόστε τις νέες τεχνοτροπίες από το πρότυπο στο έγγραφο, πατήστε στο Ενημέρωση τεχνοτροπιών.

Για να διατηρήσετε τις τεχνοτροπίες που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο, πατήστε στο Διατήρηση παλαιών τεχνοτροπιών.

Εάν ένα έγγραφο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο που δεν μπορεί να βρεθεί, εμφανίζεται ένας διάλογος που σας ρωτάει πώς να προχωρήσει την επόμενη φορά που θα ανοιχτεί το έγγραφο.

Για να καταργήσετε τον σύνδεσμο μεταξύ του εγγράφου και του προτύπου που λείπει, πατήστε στο Όχι, αλλιώς το LibreOffice θα ψάξει για το πρότυπο την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το έγγραφο.