Επαγγελματικές κάρτες

Καθορίστε την εμφάνιση των επαγγελματικών σας καρτών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές κάρτες - Επαγγελματικές κάρτες


Περιεχόμενο

Επιλέξτε ένα σχέδιο διάταξης για την επαγγελματική σας κάρτα.

Επιλέξτε μία κατηγορία επαγγελματικών καρτών στο πλαίσιο Αυτόματο κείμενο - Ενότητα και μετά πατήστε σε μία διάταξη στον κατάλογο Περιεχόμενο .

Ενότητα Αυτόματου κειμένου

Επιλέξτε μία κατηγορία επαγγελματικών καρτών και μετά πατήστε μια διάταξη στον κατάλογο περιεχόμενο .

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.