Επιλογές

Ορίζει επιπλέον επιλογές για τις ετικέτες ή τις επαγγελματικές σας κάρτες, συμπεριλαμβανομένου του συγχρονισμού κειμένου και των ρυθμίσεων εκτυπωτή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε τη καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Ετικέτες- Επιλογές

Επιλέξτε τη καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές Κάρτες - Επιλογές


Ολόκληρη σελίδα

Δημιουργία πλήρους σελίδας με ετικέτες ή επαγγελματικές κάρτες.

Μεμονωμένη Ετικέτα

Εκτύπωση μίας μεμονωμένης ετικέτας ή επαγγελματικής κάρτας σε μία σελίδα.

Στήλη

Εισάγετε τον αριθμό ετικετών ή επαγγελματικών καρτών που θέλετε να έχετε σε μία γραμμή στη σελίδα σας.

Γραμμή

Εισάγετε τον αριθμό γραμμών από ετικέτες ή επαγγελματικές κάρτες που θέλετε να έχετε στη σελίδα σας.

Συγχρονισμός περιεχομένων

Επιτρέπει την επεξεργασία μίας μεμονωμένης ετικέτας ή επαγγελματικής κάρτας και ενημερώνει τα περιεχόμενα των υπολοίπων ετικετών ή επαγγελματικών καρτών στη σελίδα όταν πατάτε το πλήκτρο Συγχρονισμός ετικετών .

Συγχρονισμός ετικετών

Το πλήκτρο Συγχρονισμός ετικετώνεμφανίζεται στο έγγραφο σας μόνο εάν είχατε επιλέξει το Συγχρονισμός περιεχομένων στην καρτέλα Επιλογές όταν δημιουργήσατε τις ετικέτες ή τις επαγγελματικές κάρτες.

Αντιγράφει τα περιεχόμενα της άνω αριστερής ετικέτας ή επαγγελματικής κάρτας στις υπόλοιπες ετικέτες ή επαγγελματικές κάρτες της σελίδας.

Εκτυπωτής

Εμφανίζει το όνομα τού τρέχοντος επιλεγμένου εκτυπωτή.

Ρύθμιση

Ανοίγει τον διάλογο Ρύθμιση εκτυπωτή.