Κύριο έγγραφο

Χρησιμοποιήστε ένα Κύριο έγγραφο για την οργάνωση πολύπλοκων έργων, όπως ένα βιβλίο. Ένα Κύριο έγγραφο μπορεί να περιέχει τα ξεχωριστά αρχεία κάθε κεφαλαίου ενός βιβλίου, καθώς και ένα πίνακα περιεχομένων και ένα ευρετήριο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Κύριο έγγραφο