Δημιουργία

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία

Το εικονίδιοΔημιουργίαστην Βασική γραμμή εργαλείων (το εικονίδιο εμφανίζει τον τύπο του νέου εγγράφου)

Icon

Δημιουργία

Πλήκτρο +N


Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο από ένα πρότυπο, επιλέξτε Δημιουργία - Πρότυπα.

Ένα πρότυπο είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει τα στοιχεία σχεδίασης για ένα έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων μορφοποίησης κειμένου, παρασκηνίων, πλαισίων, γραφικών, πεδίων, διάταξη σελίδας και κειμένου.

Εικονίδιο

Όνομα

Λειτουργία

Εικονίδιο

Έγγραφο κειμένου

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο κειμένου (LibreOffice Writer).

Εικονίδιο

Υπολογιστικό φύλλο

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο υπολογιστικού φύλλου (LibreOffice Calc).

Εικονίδιο

Παρουσίαση

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο παρουσίασης (LibreOffice Impress).

Εικονίδιο

Σχεδίαση

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο σχεδίασης (LibreOffice Draw).

Εικονίδιο

Βάση δεδομένων

Ανοίγει τον Οδηγό βάσης δεδομένων για να δημιουργήσει ένα αρχείο βάσης δεδομένων..

Εικονίδιο

Έγγραφο HTML

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο HTML.

Εικονίδιο

Έγγραφο μορφής ΧML

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο XForms.

Εικονίδιο

Κύριο έγγραφο

Δημιουργεί ένα νέο κύριο έγγραφο.

Εικονίδιο

Τύπος

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο μαθηματικού τύπου (LibreOffice Math).

Εικονίδιο

Ετικέτες

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ετικέτες όπου μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές για τις ετικέτες σας και έπειτα δημιουργεί ένα νέο έγγραφο κειμένου για τις ετικέτες του (LibreOffice Writer).

Εικονίδιο

Επαγγελματικές κάρτες

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επαγγελματικές κάρτες μέσω του οποίου μπορείτε να καθορίσετε τις επιλογές για τις Επαγγελματικές κάρτες σας, και μετά δημιουργεί ένα νέο έγγραφο κειμένου (LibreOffice Writer).

Εικονίδιο

Πρότυπα

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο χρησιμοποιώντας ένα υπάρχον πρότυπο.