Γενικό Γλωσσάρι

Το γλωσσάρι αυτό περιλαμβάνει επεξηγήσεις ορισμένων από τους πιο σημαντικούς όρους που θα συναντήσετε στο LibreOffice.

Χρησιμοποιήστε το γλωσσάρι για να βρείτε άγνωστους όρους που έχετε βρει σε οποιαδήποτε LibreOffice εφαρμογή.

ASCII

Συντομογραφία για το "Αμερικανικός Πρότυπος Κώδικας για Ανταλλαγή Πληροφοριών". Ο ASCII είναι ένα σύνολο χαρακτήρων για την προβολή γραμματοσειρών στους προσωπικούς υπολογιστές. Αποτελείται από 128 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων γραμμάτων, αριθμών, σημείων στίξεως και συμβόλων. Το εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων ASCII περιέχει 256 χαρακτήρες. Ο κάθε χαρακτήρας αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό αριθμό, ο οποίος αποκαλείται "ASCII Κωδικός" του αριθμού.

Σε HTML σελίδες, μόνο χαρακτήρες του 7 bit ASCII συνόλου χαρακτήρων πρέπει να εμφανίζονται. Οι άλλοι χαρακτήρες, όπως τα γερμανικά διαλυτικά μεταφωνίας (umlauts), διακρίνονται μέσω ξεχωριστού κώδικα. Μπορείτε να εισάγετε εκτεταμένους ASCII κωδικούς χαρακτήρων: το φίλτρο εξαγωγής του LibreOffice πραγματοποιεί την απαραίτητη μετατροπή.

IME

Το IME σημαίνει Input Method Editor (Επεξεργαστής Μεθόδου Εισόδου). Είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στο χρήστη να αξιοποιήσει πολύπλοκους χαρακτήρες από ένα μη-δυτικό σύνολο χαρακτήρων, ενώ χρησιμοποιεί ένα κανονικό πληκτρολόγιο.

JDBC

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Java Database Connectivity (JDBC) API για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων του LibreOffice. Οι οδηγοί του JDBC είναι γραμμένοι στη γλώσσα προγραμματισμού Java και επομένως είναι ανεξάρτητοι της πλατφόρμας που αξιοποιείτε.

Mενού περιβάλλοντος

Για να ενεργοποιήσετε το μενού περιβάλλοντος ενός αντικειμένου, πρώτα κάντε κλικ με το κουμπί του ποντικιού σας για να το επιλέξετε, μετά,.Μπορείτε να επιλέξετε μερικά μενού περιβάλλοντος ακόμη και αν δεν έχετε επιλέξει το αντικείμενο. Τα μενού περιβάλλοντος βρίσκονται σχεδόν παντού στο LibreOffice.

ODBC

Το Open Database Connectivity (ODBC), ή διαφορετικά η Σύνδεση Ανοιχτής Βάσης Δεδομένων, είναι ένας τύπος πρωτοκόλλου μέσω του οποίου είναι δυνατή η πρόσβαση των εφαρμογών σε συστήματα βάσεων δεδομένων. Η γλώσσα ερωτήματος που χρησιμοποιείται εδώ είναι η SQL (Structured Query Language). Στο LibreOffice, μπορείτε να καθορίσετε για κάθε βάση δεδομένων αν θα χρησιμοποιεί εντολές SQL για να εκτελεί ερωτήματα. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τη βοήθεια με δυνατότητα αλληλεπίδρασης για να καθορίσετε το ερώτημά σας πατώντας στο κουμπί του ποντικιού για να μεταφραστεί αυτόματα σε SQL μέσω του LibreOffice.

OLE

Στην συντομογραφία για τη Σύνδεση και Ενσωμάτωση Αντικειμένων (OLE), τα αντικείμενα είναι δυνατόν να συνδεθούν με ένα έγγραφο προορισμού ή ακόμη να ενσωματωθούν. Η ενσωμάτωση εισάγει ένα αντίγραφο του αντικειμένου και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα προέλευσης στο έγγραφο προορισμού. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε το αντικείμενο, ενεργοποιήστε απλά το πρόγραμμα προέλευσης διπλοπατώντας στο αντικείμενο.

OpenGL

To OpenGL αντιπροσωπεύει μια γλώσσα 3Δ γραφικών, η οποία αρχικά αναπτύχθηκε από την SGI (Silicon Graphics Inc). Συνήθως χρησιμοποιούνται δύο διάλεκτοι αυτής της γλώσσας: Η Microsoft OpenGL, που αναπτύχθηκε για χρήση στα Windows NT και η Cosmo OpenGL που δημιουργήθηκε από την SGI. Η τελευταία αντιπροσωπεύει μια ανεξάρτητη γλώσσα γραφικών για όλες τις πλατφόρμες και όλα τα είδη των υπολογιστών, ακόμα και για χρήση σε μηχανήματα που δεν διαθέτουν ειδικό υλικό για 3Δ γραφικά.

PNG

Το Portable Network Graphics (PNG) είναι μια μορφή αρχείων για γραφικά.Τα αρχεία συμπιέζονται,με έναν τρόπο που επιλέγεται, και, αντίθετα με ότι συμβαίνει με τη μορφή JPG, η συμπίεση των PNG αρχείων πραγματοποιείται πάντα χωρίς καμία απώλεια πληροφοριών.

RTF

H συντομογραφία για τη Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF), είναι μια μορφή αρχείου που αναπτύχθηκε για την ανταλλαγή αρχείων κειμένου. Μια ειδική δυνατότητα είναι ότι η μορφοποίηση τα μετατρέπει σε άμεσα αναγνώσιμες πληροφορίες κειμένου. Δυστυχώς, σε σύγκριση με άλλες μορφές αρχείων, η μορφή αυτή δημιουργεί σχετικά μεγάλα αρχεία.

SQL

Η Structured Query Language είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιείται για ερωτήματα βάσεων δεδομένων. Στο LibreOffice μπορείτε να διατυπώνετε ερωτήματα είτε σε γλώσσα SQL είτε αλληλεπιδραστικά, χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με πρότυπα

Όταν μορφοποιείτε κάποιο έγγραφο χωρίς τεχνοτροπίες, αυτό αναφέρεται ως "άμεση" μορφοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι τροποποιείτε κείμενο ή άλλα αντικείμενα, όπως πλαίσια ή πίνακες, εφαρμόζοντας άμεσα διάφορες ιδιότητες. Η μορφοποίηση ισχύει μόνο για την επιλεγμένη περιοχή και όλες οι αλλαγές πρέπει να πραγματοποιούνται ξεχωριστά. Οι τεχνοτροπίες, από την άλλη πλευρά, δεν εφαρμόζονται άμεσα στο κείμενο, αλλά αντίθετα καθορίζονται πρώτα στο παράθυρο τεχνοτροπιών και στη συνέχεια εφαρμόζονται. Ένα πλεονέκτημα είναι ότι όταν αλλάζετε τεχνοτροπία, όλα τα μέρη του εγγράφου για τα οποία έχει καθοριστεί αυτή η τεχνοτροπία τροποποιούνται ταυτόχρονα.

Μπορείτε να απομακρύνετε την άμεση μορφοποίηση από το έγγραφό σας επιλέγοντας όλο το κείμενο με τα πλήκτρα συντόμευσης +A και μετά να επιλέξετε Μορφή - Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης.

Αγκύρωση

Μερικά παράθυρα στο LibreOffice, παραδείγματος χάρη το παράθυρο τεχνοτροπιών και ο Περιηγητής, είναι "προσαρτήσιμα" παράθυρα. Μπορείτε να μετακινήσετε αυτά τα παράθυρα, να αλλάξετε το μέγεθος τους ή να τα προσαρτήσετε σε μια άκρη. Σε κάθε άκρη μπορείτε να προσαρτήσετε πολλά παράθυρα στην κορυφή ή δίπλα-δίπλα· τότε, μετακινώντας τις γραμμές περιγράμματος, μπορείτε να αλλάξετε τις σχετικές αναλογίες των παραθύρων.

Για αποπροσάρτηση και επαναπροσάρτηση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , διπλό πάτημα σε κενή περιοχή στο παράθυρο. Στο παράθυρο τεχνοτροπιών, μπορείτε επίσης να διπλοπατήσετε σε γκρίζο μέρος του παραθύρου δίπλα στα εικονίδια, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο .

Αγκύρωση (Αυτόματη Απόκρυψη)

Πάνω στο άκρο ενός παραθύρου όπου είναι αγκυρωμένο κάποιο άλλο παράθυρο μπορείτε να δείτε ένα κουμπί το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης ή απόκρυψης του παραθύρου.

Αντικείμενο

Αντικείμενο είναι ένα στοιχείο οθόνης που περιέχει δεδομένα. Είναι δυνατόν να αναφέρεται σε δεδομένα εφαρμογών, όπως κείμενο ή γραφικά.

Τα αντικείμενα είναι ανεξάρτητα και δεν επηρεάζονται μεταξύ τους. Σε κάθε αντικείμενο που περιέχει δεδομένα είναι δυνατόν να αντιστοιχιστούν συγκεκριμένες εντολές. Για παράδειγμα, ένα αντικείμενο γραφικών περιέχει εντολές επεξεργασίας εικόνας και ένα υπολογιστικό φύλλο περιέχει εντολές υπολογισμών.

Αντικείμενο Bézier

Ανακάλυψη του Γάλλου μαθηματικού Pierre Bézier, η καμπύλη Bézier είναι μια μαθηματικά ορισμένη καμπύλη που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές δισδιάστατων γραφικών. Η καμπύλη προσδιορίζεται από τέσσερα σημεία: την αρχική θέση και την τελική θέση, και 2 ξεχωριστές επιλογές στη μέση. Τα αντικείμενα Bézier μπορούν να τροποποιηθούν μέσω της αλλαγής θέσης αυτών των σημείων με τη χρήση του ποντικιού.

Αποθήκευση, σχετική και απόλυτη

Σε πολλούς διαλόγους (π.χ. Εργαλεία - Αυτόματο Κείμενο) μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία με σχετικό ή απόλυτο τρόπο.

Εάν επιλέξετε τη σχετική αποθήκευση, οι παραπομπές σε ενσωματωμένα γραφικά ή άλλα αντικείμενα του εγγράφου σας θα αποθηκεύονται σε σχέση με αυτή τη θέση στο σύστημα αρχείων. Σε αυτή την περίπτωση, δεν έχει σημασία που εγγράφεται η δομή καταλόγου στην οποία γίνεται παραπομπή.Τα αρχεία θα εντοπιστούν οπωσδήποτε, εφόσον η παραπομπή παραμένει στην ίδια μονάδα δίσκου ή τόμο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν επιθυμείτε να έχουν πρόσβαση στο έγγραφο άλλοι υπολογιστές, οι οποίοι έχουν εντελώς διαφορετική δομή καταλόγου,μονάδα δίσκου ή τόμο. Επίσης, η σχετική αποθήκευση συνιστάται, όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια δομή καταλόγου σε έναν εξυπηρετητή Internet.

Εάν προτιμήσετε την απόλυτη αποθήκευση, όλες οι αναφορές σε άλλα αρχεία θα οριστούν επίσης ως απόλυτες, δηλ. με βάση την αντίστοιχη μονάδα δίσκου, τόμο ή ριζικό κατάλογο. Το πλεονέκτημα είναι ότι αυτό το έγγραφο που περιέχει όλες τις παραπομπές είναι δυνατόν να μετακινηθεί σε άλλους καταλόγους ή φακέλους και οι αναφορές να παραμείνουν έγκυρες.

Αριθμητικό Σύστημα

Ένα αριθμητικό σύστημα είναι καθορισμένο από το πλήθος των διαθέσιμων χαρακτήρων για την αναπαράσταση αριθμών. Το δεκαδικό σύστημα, για παράδειγμα, είναι βασισμένο σε δέκα αριθμούς (0..9), το δυαδικό σύστημα είναι βασισμένο σε δύο αριθμούς, το 0 και 1, το δεκαεξαδικό σύστημα είναι βασισμένο πάνω σε 16 χαρακτήρες (0...9 και A...F).

Βάση δεδομένων SQL / Εξυπηρετητής SQL

Η βάση δεδομένων SQL είναι ένα σύστημα βάσεων δεδομένων το οποίο παρέχει διασύνδεση SQL. Οι βάσεις δεδομένων SQL χρησιμοποιούνται συχνά σε δίκτυα υπολογιστών-πελατών/εξυπηρετητών, στα οποία διαφορετικοί υπολογιστές-πελάτες αποκτούν πρόσβαση σε έναν κεντρικό υπολογιστή (π.χ. σε εξυπηρετητή SQL), για αυτό και ονομάζονται επίσης βάσεις δεδομένων εξυπηρετητών SQL ή, για συντομία, εξυπηρετητές SQL.

Στο LibreOffice, μπορείτε να ενσωματώσετε εξωτερικές βάσεις δεδομένων SQL. Οι βάσεις αυτές ενδέχεται να βρίσκονται στον τοπικό σας σκληρό δίσκο καθώς και στο δίκτυο. Η πρόσβαση επιτυγχάνεται είτε μέσω του πρωτοκόλλου ODBC είτε μέσω του αρχικού προγράμματος οδήγησης που είναι ενσωματωμένο στο LibreOffice .

Διάταξη Σύνθετου Κειμένου (CTL)

Γλώσσες με σύνθετη διάταξη κειμένου μπορεί να έχουν μερικά ή όλα από τα επόμενα χαρακτηριστικά:

Μέχρι τώρα, το LibreOffice υποστηρίζει Νεοϊνδικά (χίντι), Ταϊλανδέζικα, Εβραϊκά και Αραβικά ως CTL γλώσσες .

Ενεργοποιήστε την υποστήριξη CTL χρησιμοποιώντας - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Διαγραμμάτωση

Η διαγραμμάτωση σημαίνει αύξηση ή μείωση του διαστήματος ανάμεσα σε ζεύγη γραμμάτων για να βελτιωθεί η συνολική εμφάνιση του κειμένου.

Οι πίνακες διαγραμμάτωσης περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα ζεύγη γραμμάτων που απαιτούν περισσότερη απόσταση μεταξύ τους. Γενικά,αυτοί οι πίνακες αποτελούν στοιχείο μιας γραμματοσειράς.

Δυναμική Ανταλλαγή Δεδομένων (DDE)

Το DDE σημαίνει "Δυναμική Ανταλλαγή Δεδομένων",που είναι προκάτοχος του OLE, "Σύνδεση και Ενσωμάτωση Αντικειμένων". Με το DDE, τα αντικείμενα συνδέονται μέσω αναφοράς αρχείου, αλλά δεν ενσωματώνονται.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο DDE με την παρακάτω διαδικασία: Επιλέξτε κελιά από το υπολογιστικό φύλλο του Calc, αντιγράψτε τα στο πρόχειρο και μεταβείτε σε άλλο υπολογιστικό φύλλο και επιλέξτε τον διάλογο Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση. Εκεί, επιλέξτε Σύνδεσμος για να εισαγάγετε τα περιεχόμενα ως σύνδεσμο DDE. Όταν ενεργοποιείτε έναν σύνδεσμο, η εισαγόμενη περιοχή κελιών είναι δυνατόν να αναγνωστεί από το αρχικό της αρχείο.

Επιβεβαίωση εγγραφής (Register-true)

Η επιβεβαίωση εγγραφής (Register-true) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στην τυπογραφία. Αναφέρεται στο κατάλληλο αποτύπωμα των γραμμών μέσα σε μια περιοχή εκτύπωσης στην εμπρός και την πίσω πλευρά βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών. Πρόκειται για μια λειτουργία που εμποδίζει το σχηματισμό γκρίζων κηλίδων ανάμεσα στις γραμμές, διευκολύνοντας έτσι την ανάγνωση. Ο όρος " επιβεβαίωση εγγραφής" αναφέρεται στην περίπτωση που όλες οι γειτονικές γραμμές σε στήλες κειμένου έχουν το ίδιο ύψος.

Όταν ορίζετε παραγράφους, πρότυπα παραγράφων ή σελίδων ως επιβεβαίωση εγγραφής, οι γραμμές βάσης των χαρακτήρων θα ευθυγραμμίζονται, ώστε να αντιστοιχούν στο πλέγμα κατακόρυφης γραμμής, ανεξάρτητα από το μέγεθος γραμματοσειράς ή την παρουσία γραφικών. Αν το επιθυμείτε,μπορείτε να προσδιορίσετε αυτή τη ρύθμιση για αυτό το πλέγμα ως μία ιδιότητα του Πρότυπα Σελίδας.

Κουμπί περιστροφής

  1. Σε ελέγχους φόρμας, ένα κουμπί περιστροφής ανήκει σε ένα πεδίο αριθμητικό, νομίσματος, ημερομηνίας ή ώρας. Εάν το αντικείμενο "Κουμπί περιστροφής" είναι ενεργοποιημένο, το πεδίο δείχνει ένα ζευγάρι από βέλη που δείχνουν σε αντίθετες κατευθύνσεις είτε κάθετα είτε οριζόντια.

  2. Στο Περιβάλλον Εργασίας Basic ένα κουμπί περιστροφής αναπαριστά ένα αριθμητικό πεδίο μαζί με τα αντίστοιχα σύμβολα βελών.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια αριθμητική τιμή στο πεδίο δίπλα από το κουμπί περιστροφής ή να επιλέξετε μια τιμή με τα πάνω και κάτω βέλη στο κουμπί περιστροφής. Στο πληκτρολόγιο μπορείτε να πατήσετε τα πάνω και κάτω βέλη για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή. Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα Page Up και Page Down για να ορίσετε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή αντίστοιχα.

Εάν το πεδίο δίπλα από το κουμπί περιστροφής ορίζει αριθμητικές τιμές, μπορείτε επίσης να ορίσετε μια μονάδα μέτρησης, για παράδειγμα, 1 εκατοστό ή 5 χιλιοστά, 12 pt ή 2".

Μορφοποίηση

Ο όρος μορφοποίηση αναφέρεται στο οπτικό στυλ που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή ένα πρόγραμμα DTP (Desktop publishing). Αυτό συμπεριλαμβάνει τη μορφή του χαρτιού, τα περιθώρια σελίδας, τις γραμματοσειρές και τα αντίστοιχα εφέ, όπως επίσης και τα κενά και τη στοίχηση. Μπορείτε να μορφοποιήσετε κείμενο απευθείας ή με τη χρήση προτύπων που παρέχονται από το LibreOffice.

Πρωτεύον κλειδί

Το πρωτεύον κλειδί λειτουργεί ως μοναδικό αναγνωριστικό των πεδίων βάσεων δεδομένων. Το μοναδικό αναγνωριστικό των πεδίων βάσεων δεδομένων χρησιμοποιείται στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων, για πρόσβαση σε δεδομένα άλλων πινάκων. Σε περίπτωση που γίνει παραπομπή σε πρωτεύον κλειδί άλλου πίνακα, το κλειδί αυτό ονομάζεται εξωτερικό κλειδί.

Στο LibreOffice, το πρωτεύον κλειδί καθορίζεται στην προβολή σχεδίασης του πίνακα, επιλέγοντας τη σχετική εντολή από το μενού επιλογών της επικεφαλίδας γραμμής για το επιλεγμένο πεδίο.

Σχεσιακή βάση δεδομένων

Μια σχεσιακή βάση δεδομένων είναι μια συλλογή από στοιχεία δεδομένων οργανωμένα σε ένα σύνολο από πίνακες από τους οποίους μπορούν να ανακτηθούν τα δεδομένα ή να επανασυγκεντρωθούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, χωρίς να είναι απαραίτητη η αναδιοργάνωση των πινάκων δεδομένων.

Ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS) είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει τη δημιουργία, αναπροσαρμογή και διαχείριση μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων. To RDBMS, δέχεται την εισαγωγή από τον χρήστη δηλώσεων SQL (Structured Query Language) που συμπεριλαμβάνονται σε ένα πρόγραμμα εφαρμογής και δημιουργεί, αναπροσαρμόζει, ή παρέχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

Ένα καλό παράδειγμα σχεσιακής βάσης δεδομένων μπορεί να περιγραφεί από μια βάση δεδομένων αγορών όπου περιέχονται πίνακες Πελατών, Αγορών και Τιμολογίων. Στον πίνακα τιμολογίων, δεν υπάρχουν δεδομένα πελατών ή αγορών, αλλά περιέχονται οι παραπομπές (μέσω μιας σχεσιακής σύνδεσης ή μιας σχέσης) για το αντίστοιχο πεδίο πίνακα (π.χ. το πεδίο αναγνωριστικού πελάτη από τον πίνακα πελατών).

Σύνδεσμος

Στο μενού Επεξεργασία, βρίσκεται η εντολή Σύνδεσμοι. Η εντολή αυτή μπορεί και ενεργοποιείται μόνο όταν στο τρέχον έγγραφο περιέχεται τουλάχιστον ένας σύνδεσμος. Όταν εισάγετε μια εικόνα, για παράδειγμα, μπορείτε να εισάγετε την εικόνα απευθείας στο έγγραφο ή να την εισαγάγετε ως σύνδεσμο.

Όταν ένα αντικείμενο εισάγεται απευθείας σε ένα έγγραφο, το μέγεθος του εγγράφου αυξάνεται κατά (τουλάχιστον) το μέγεθος σε byte του αντικειμένου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το έγγραφο και να το ανοίξετε σε άλλον υπολογιστή, και το εισαχθέν αντικείμενο θα εξακολουθεί να βρίσκεται στην ίδια θέση του εγγράφου.

Εάν εισαγάγετε το αντικείμενο ως σύνδεσμο, θα εισαχθεί μόνο μια παραπομπή στο όνομα του αρχείου. Το μέγεθος του εγγράφου αυξάνεται μόνο κατά την παραπομπή στη διαδρομή και το αρχείο. Ωστόσο, εάν ανοίξετε το έγγραφο σε άλλον υπολογιστή, το συνδεδεμένο αρχείο πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στην ίδια θέση που ορίζεται από την παραπομπή για να εμφανιστεί το αντικείμενο μέσα στο έγγραφο.

Χρησιμοποιήστε Επεξεργασία - Σύνδεσμοι για να δείτε ποια αρχεία έχουν εισαχθεί ως σύνδεσμοι. Οι σύνδεσμοι μπορούν να μετακινηθούν αν είναι απαραίτητο. Αυτό θα διακόψει τη σύνδεση και θα εισάγει το αντικείμενο κατ'ευθείαν.

Χήρες και ορφανά

Οι χήρες και τα ορφανά είναι ιστορικοί τυπογραφικοί όροι, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για πολλά χρόνια. Ο όρος χήρα αναφέρεται σε μια μικρή γραμμή που βρίσκεται στο τέλος μιας παραγράφου η οποία, όταν εκτυπωθεί, εμφανίζεται μόνο στο επάνω μέρος της επόμενης σελίδας. Ο όρος ορφανό, αντίθετα, αναφέρεται στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου η οποία εκτυπώνεται μόνο στο κάτω μέρος της προηγούμενης σελίδας. Σε ένα έγγραφο κειμένου του LibreOffice μπορείτε να εμποδίσετε αυτόματα την εμφάνιση αυτών των στοιχείων στο πρότυπο παραγράφου που θέλετε. Όταν το κάνετε αυτό, μπορείτε να καθορίσετε το ελάχιστο πλήθος γραμμών που πρέπει να διατηρούνται μαζί σε μια σελίδα.