Μετατροπή μονάδων μέτρησης

Σε μερικούς διαλόγους, μπορείτε να εισάγετε μονάδες μέτρησης στα πεδία εισόδου. Αν εισάγετε απλά μια αριθμητική τιμή, η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης θα χρησιμοποιηθεί.

Καθορίστε την προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης για έγγραφα κειμένου Writer στον διάλογο που παίρνετε επιλέγοντας - LibreOffice Writer - Γενικά. Για Calc, Draw και Impress, ανοίγετε ένα έγγραφο αυτού του τύπου και έπειτα ανοίγετε την αντίστοιχη σελίδα Γενικά όπως στο Writer.

Στα πεδία εισόδου για μήκη μονάδων μπορείτε επίσης να εισάγετε και τη μονάδα συντόμευσης σύμφωνα με την παρακάτω λίστα:

Συντομεύσεις μονάδων

Επεξήγηση

mm

Χιλιοστό

cm

Εκατοστό

σε ή ″

Ίντσα

pi

Pica (Πίκα)

pt

Σημείο


Οι επόμενοι τύπου μετατρέπουν τις μονάδες:

Για παράδειγμα, σε ένα έγγραφο κειμένου, ανοίξτε το Μορφή - Παράγραφος - Εσοχές & Κενά. Για να ορίσετε μήκος εσοχής για τη τωρινή παράγραφο 1 ίντσα, πληκτρολογήστε 1 in ή 1" στο κουτί "Πριν το κείμενο". Για να ορίσετε μήκος εσοχής για τη τωρινή παράγραφο 1 εκατοστό, πληκτρολογήστε 1 cm στο πεδίο εισόδου.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να εισάγετε τη μέγιστη ή ελάχιστη επιτρεπτή τιμή αντίστοιχα, πατήστε τη τωρινή τιμή και μετά πιέστε το πλήκτρο Page Up ή Page Down.