Γλωσσάρι όρων Διαδικτύου

Εάν είστε αρχάριος χρήστης του διαδικτύου, θα συναντήσετε άγνωστους όρους: περιηγητής, σελιδοδείκτης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αρχική σελίδα, μηχανή αναζήτησης και πολλούς άλλους. Για να σας διευκολύνουμε στα πρώτα σας βήματα, αυτό το γλωσσάρι εξηγεί μερικούς από τους σημαντικότερους όρους που μπορεί να συναντήσετε στο διαδίκτυο, το τοπικό δίκτυο, την ηλεκτρονική αλληλογραφία και τις ειδήσεις.

CMIS

Το πρότυπο Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας διαχείρισης περιεχομένου (CMIS) καθορίζει ένα πρότυπο τομέα και υπηρεσιών ιστού και συνδέσμων Restful AtomPub που ενεργοποιούν μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου επιχειρήσεων (ECM). Το CMIS χρησιμοποιεί υπηρεσίες ιστού και διεπαφές Web 2.0 για να ενεργοποιήσει πλούσιες πληροφορίες που θα μοιραστούν μέσω των πρωτοκόλλων διαδικτύου σε μορφές ανεξάρτητες του προμηθευτή, μεταξύ των συστημάτων εγγράφων, των εκδοτών και των αποθετηρίων, μέσα σε μια επιχείρηση και μεταξύ εταιρειών.

EPUB

Το EPUB είναι πρότυπο για αρχεία ηλεκτρονικών βιβλίων με την επέκταση .epub που μπορεί να μεταφορτωθεί και να διαβαστεί σε συσκευές όπως έξυπνα τηλέφωνα, πινακίδες (ταμπλέτες), υπολογιστές ή ηλεκτρονικούς αναγνώστες.

Το EPUB είναι τεχνικό πρότυπο δημοσιευμένο τώρα από την Ομάδα δημοσίευσης του W3C. Το EPUB είναι δημοφιλής μορφή, επειδή είναι ανοικτό και βασίζεται στο HTML.

Μια δημοσίευση EPUB παραδίδεται ως μοναδικό αρχείο και είναι ένα ακρυπτογράφητο συμπιεσμένο αρχείο που περιέχει έναν ιστότοπο. Περιλαμβάνει αρχεία HTML, εικόνες, φύλλα τεχνοτροπίας CSS και άλλα στοιχεία όπως μεταδεδομένα, πολυμέσα και διαδραστικότητα.

FTP

Ο όρος FTP αντιστοιχεί στο File Transfer Protocol και αποτελεί το βασικό πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στο διαδίκτυο. Ένας διακομιστής FTP είναι ένα πρόγραμμα σε υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, το οποίο αποθηκεύει αρχεία για να μεταδοθούν με τη βοήθεια του FTP. Ενώ το FTP είναι υπεύθυνο για την μετάδοση και τη λήψη αρχείων διαδικτύου, το HTTP (Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου) παρέχει την διαμόρφωση σύνδεσης και την μεταφορά δεδομένων μεταξύ των διακομιστών και πελατών WWW.

HTML

Η HTML (Hypertext Markup Language) είναι μία γλώσσα κώδικα εγγράφων, η οποία χρησιμοποιείται ως μορφή αρχείου για έγγραφα WWW. Προέρχεται από την SGML και ενσωματώνει κείμενο, γραφικά, βίντεο και ήχο.

Εάν θέλετε να εισαγάγετε απευθείας εντολές HTML, για παράδειγμα όταν κάνετε ασκήσεις από ένα από τα πολλά διαθέσιμα βιβλία HTML, θυμηθείτε ότι οι σελίδες HTML είναι καθαρά αρχεία κειμένου. Αποθηκεύστε το έγγραφο σας ως τύπο εγγράφου Κειμένου και δώστε του την επέκταση ονόματος αρχείου .HTML. Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν διαλυτικά ή άλλοι ειδικοί χαρακτήρες του επεκταμένου συνόλου χαρακτήρων. Εάν θέλετε να ξανανοίξετε αυτό το αρχείο στο LibreOffice και να επεξεργαστείτε τον κώδικα HTML, πρέπει να το φορτώσετε ως τύπο αρχείου Κειμένου και όχι ως τύπο αρχείου Σελίδες ιστού.

Υπάρχουν πολλές αναφορές στο διαδίκτυο οι οποίες παρέχουν μια εισαγωγή στη γλώσσα HTML.

HTTP

Το HTTP (Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου) είναι μια εγγραφή της μετάδοσης εγγράφων του WWW μεταξύ διακομιστών WWW (κεντρικών υπολογιστών) και περιηγητών (πελατών).

Java

Η γλώσσα προγραμματισμού Java είναι μία πλατφόρμα διαλειτουργικής γλώσσας προγραμματισμού, η οποία είναι ιδιαίτερα ενδεδειγμένη για χρήση στο διαδίκτυο. Οι σελίδες ιστού και οι εφαρμογές που έχουν προγραμματιστεί με αρχεία κλάσης Java μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν την γλώσσα προγραμματισμού Java αναπτύσσονται συνήθως σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης Java και στη συνέχεια μεταγλωττίζονται σε "κώδικα byte".

SGML

Το SGML αντιστοιχεί στον όρο "Standard Generalized Markup Language". Το SGML βασίζεται στην ιδέα ότι τα έγγραφα έχουν δομικά και άλλα εννοιολογικά στοιχεία που μπορούν να περιγραφούν χωρίς αναφορά στο πώς αυτά τα στοιχεία πρέπει να εμφανιστούν.Η συγκεκριμένη παρουσίαση αυτού του εγγράφου μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από το μέσο εξόδου και τις προτιμήσεις της τεχνοτροπίας. Σε δομημένα κείμενα, το SGML δεν καθορίζει μόνο τις δομές (στο DTD = Καθορισμός τύπου εγγράφου), αλλά εξασφαλίζει επίσης τη συνέπεια στη χρήση τους.

Το HTML είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή του SGML. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι περιηγητές ιστού υποστηρίζουν μόνο ένα περιορισμένο πλήθος προτύπων SGML και ότι σχεδόν όλα τα συστήματα με δυνατότητα SGML μπορούν να παράξουν ελκυστικές σελίδες HTML.

URL

Το Uniform Resource Locator (URL) εμφανίζει τη διεύθυνση ενός εγγράφου ή διακομιστή στο διαδίκτυο. Η γενική δομή ενός URL διαφέρει ανάλογα με τον τύπο και γενικά έχει την μορφή Service://Hostname:Port/Path/Page#Mark αν και δεν απαιτούνται πάντοτε όλα τα στοιχεία. Ένα URL ενδέχεται να είναι διεύθυνση FTP, διεύθυνση WWW (HTTP), διεύθυνση αρχείου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

WebDAV

Σύντμηση για το πρωτόκολλο κατανεμημένης σύνταξης και διαχείρισης εκδόσεων που παρέχεται μέσω Web, ένα σύνολο προτύπων IETF διαλειτουργικών επεκτάσεων στο HTTP που επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργάζονται ομαδικά και να διαχειρίζονται αρχεία σε απομακρυσμένους διακομιστές ιστού. Το WebDAV χαρακτηρίζει τις ιδιότητες XML σε μεταδεδομένα, κλείδωμα - που αποτρέπει τους συντάκτες από αντικατάσταση των αλλαγών των άλλων - επεξεργασία του χώρου ονομάτων και απομακρυσμένη διαχείριση αρχείων. Το WebDav αναφέρεται, μερικές φορές, ως DAV.

Διαμεσολαβητής

Ο διαμεσολαβητής είναι ένας υπολογιστής του δικτύου που λειτουργεί ως ένα είδος πρόχειρου για μεταφορά δεδομένων. Όποτε συνδέεστε στο διαδίκτυο μέσω εταιρικού δικτύου και αναζητάτε κάποια ιστοσελίδα η οποία έχει ήδη αναγνωσθεί από κάποιο συνεργάτη, ο διαμεσολαβητής μπορεί να εμφανίσει τη συγκεκριμένη σελίδας πολύ γρηγορότερα, εφόσον είναι ακόμη στη μνήμη . Αυτό που χρειάζεται να ελεγχθεί σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι η αποθηκευμένη σελίδα στο διαμεσολαβητή ανήκει στην τελευταία έκδοση. Σε αυτήν την περίπτωση, η σελίδα δεν χρειάζεται να μεταφορτωθεί από το πολύ πιο αργό διαδίκτυο, αλλά μπορεί να φορτωθεί απευθείας από τον διαμεσολαβητή.

Ετικέτες

Οι σελίδες HTML περιέχουν συγκεκριμένες δομικές και μορφοποιητικές οδηγίες που ονομάζονται ετικέτες. Οι ετικέτες είναι κωδικές λέξεις που περικλείονται από γωνιακές αγκύλες στη γλώσσα περιγραφής εγγράφου HTML. Πολλές ετικέτες περιέχουν παραπομπές κειμένου ή υπερσυνδέσμου μεταξύ της αρχικής και της τελικής γωνιακής αγκύλης . Παραδείγματος χάρη, οι τίτλοι επισημαίνονται με τις ετικέτες <h1> στην αρχή και </h1> στο τέλος του τίτλου. Ορισμένες ετικέτες εμφανίζονται μόνο από μόνες τους όπως η <br> για την αλλαγή γραμμής ή η <img ...> για τη σύνδεση με γραφικό.

Μηχανές αναζήτησης

Η μηχανή αναζήτησης είναι μια υπηρεσία του διαδικτύου που βασίζεται σε ένα πρόγραμμα λογισμικού το οποίο χρησιμοποιείται για την εξερεύνηση του τεράστιου όγκου πληροφοριών, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά.

Πλαίσια

Τα πλαίσια είναι χρήσιμα για το σχεδιασμό της διάταξης σελίδων HTML. Το LibreOffice χρησιμοποιεί κινητά πλαίσια στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν αντικείμενα όπως γραφικά, αρχεία ταινιών και ήχου. Το μενού περιβάλλοντος ενός πλαισίου δείχνει τις επιλογές για την επαναφορά ή την επεξεργασία των περιεχομένων του πλαισίου. Μερικές από αυτές τις εντολές αναφέρονται επίσης στο Επεξεργασία - Αντικείμενο, όταν το πλαίσιο είναι επιλεγμένο.

Υπερσύνδεσμος

Οι υπερσύνδεσμοι είναι παραπομπές που έχουν κείμενο με επισήμανση σε διάφορα χρώματα και ενεργοποιούνται με πάτημα του ποντικιού. Με τη βοήθεια των υπερσυνδέσμων, οι αναγνώστες μπορούν να μεταβούν σε ειδικές πληροφορίες μέσα στο έγγραφο όπως επίσης και σε σχετικές πληροφορίες άλλων εγγράφων.

Στο LibreOffice μπορείτε να αντιστοιχήσετε υπερσυνδέσμους σε κείμενο, όπως επίσης σε γραφικά και πλαίσια κειμένου (δείτε το εικονίδιο διαλόγου υπερσυνδέσμων στη βασική γραμμή).

Χάρτες εικόνων της πλευράς του διακομιστή

Οι χάρτες εικόνων (ImageMaps) της πλευράς του διακομιστή εμφανίζονται στον αναγνώστη ως εικόνα ή πλαίσιο στη σελίδα. Πατήστε με το ποντίκι στον χάρτη εικόνων και οι συντεταγμένες της σχετικής θέσης αποστέλλονται στον διακομιστή. Με τη βοήθεια πρόσθετου προγράμματος, ο διακομιστής στη συνέχεια καθορίζει το επόμενο βήμα. Υπάρχουν πολλές μη συμβατές μέθοδοι για τον καθορισμό αυτής της διαδικασίας, από τις οποίες οι δύο πιο συνηθισμένες είναι οι εξής:

Το LibreOffice δημιουργεί χάρτες εικόνων (ImageMaps) και για τις δύο μεθόδους. Επιλέξτε τη μορφή από τον κατάλογο Τύπος αρχείου στον διάλογο Αποθήκευση ως στο Επεξεργαστής χάρτη εικόνων. Δημιουργούνται ξεχωριστά αρχεία χάρτη τα οποία πρέπει να αποσταλούν στον διακομιστή. Θα χρειαστεί να ρωτήσετε τον προμηθευτή σας ή τον διαχειριστή του δικτύου σας σχετικά με τον τύπο χάρτη εικόνων που υποστηρίζονται από τον διακομιστή καθώς και για τον τρόπο πρόσβασης στο πρόγραμμα αποτίμησης.

Χάρτης εικόνων

Ο χάρτης εικόνων (ImageMap) είναι ένα γραφικό ή πλαίσιο κειμένου που εξαρτάται από την αναφορά. Μπορείτε να πατήσετε σε ορισμένες περιοχές του γραφικού ή του πλαισίου κειμένου για να μεταβείτε σε έναν προορισμό (URL), ο οποίος είναι συνδεδεμένος με την περιοχή. Οι περιοχές αναφοράς, μαζί με τα συνδεδεμένα URLs και το αντίστοιχο κείμενο που εμφανίζεται όταν ο δείκτης του ποντικιού αφήνεται πάνω σε αυτές τις περιοχές, ορίζονται στο Επεξεργαστής χάρτη εικόνων.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι χάρτη εικόνων (ImageMaps). Ο χάρτης εικόνων της πλευράς του πελάτη αποτιμάται στον υπολογιστή του πελάτη, ο οποίος έχει φορτώσει το γραφικό από το διαδίκτυο, ενώ ο χάρτης εικόνων της πλευράς του διακομιστή αποτιμάται στον υπολογιστή του διακομιστή, ο οποίος παρέχει τη σελίδα HTML στο διαδίκτυο. Στην αποτίμηση του διακομιστή, το πάτημα σε έναν χάρτη εικόνων στέλνει τις σχετικές συντεταγμένες του δρομέα μέσα στην εικόνα στον διακομιστή και αποκρίνεται ένα ειδικό πρόγραμμα στον διακομιστή. Στην αποτίμηση πελάτη, το πάτημα σε ένα καθορισμένο ενεργό σημείο του χάρτη εικόνων, ενεργοποιεί το URL, σαν να ήταν μια κανονική σύνδεση κειμένου. Το URL εμφανίζεται κάτω από το δείκτη του ποντικιού όταν διασχίζει τον χάρτη εικόνων.

Καθώς οι χάρτες εικόνων μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους, μπορούν να αποθηκευτούν σε διαφορετικές μορφές.

Μορφές χαρτών εικόνας

Οι χάρτες εικόνας (ImageMaps) χωρίζονται βασικά σε αυτούς που αναλύονται στον διακομιστή (π. χ. στον πάροχο διαδικτύου) και σε αυτούς που αναλύονται στον περιηγητή ιστού του υπολογιστή ανάγνωσης.

Χάρτης εικόνων της πλευράς του πελάτη

Η περιοχή της εικόνας ή του πλαισίου στην οποία μπορεί να πατήσει ο αναγνώστης καταδεικνύεται από την εμφάνιση του συνδεδεμένου URL όταν το ποντίκι περνάει πάνω από την περιοχή. Ο χάρτης εικόνας είναι αποθηκευμένος σε μια στρώση κάτω από την εικόνα και περιέχει πληροφορίες για τις αναφερόμενες περιοχές. Το μόνο μειονέκτημα των χαρτών εικόνων (ImageMaps) του πελάτη είναι ότι δεν μπορούν να διαβαστούν από παλαιότερους περιηγητές ιστού· ένα μειονέκτημα το οποίο, ωστόσο, θα επιλυθεί μόνο του με την πάροδο του χρόνου.

Κατά την αποθήκευση του χάρτη εικόνων, επιλέξτε τον τύπο αρχείου SIP - StarView ImageMap. Αυτό αποθηκεύει τον χάρτη εικόνων απευθείας σε μορφή η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε ενεργή εικόνα ή πλαίσιο στο έγγραφό σας. Ωστόσο, εάν θέλετε απλά να χρησιμοποιήσετε τον χάρτη εικόνων στην τρέχουσα εικόνα ή πλαίσιο κειμένου, δεν χρειάζεται να τον αποθηκεύσετε σε κάποια ειδική μορφή. Αφού καθορίσετε τις περιοχές, πατήστε απλά Εφαρμογή. Δεν χρειάζεται καμία επιπλέον ενέργεια. Οι χάρτες εικόνας του πελάτη που αποθηκεύονται σε μορφή HTML εισάγονται απευθείας στη σελίδα σε κώδικα HTML.