Συχνότερα χρησιμοποιούμενα κουμπιά

Άκυρο

Πατώντας στο Άκυρο κλείνετε ένα παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.

Τέλος

Εφαρμόζει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον οδηγό.

Γραμμές εργαλείων

Πατώντας στο βέλος δίπλα από μερικά εικονίδια ανοίγετε μια γραμμή εργαλείων. Για να μετακινήσετε μια γραμμή εργαλείων, σύρετε τη γραμμή τίτλου. Καθώς αφήνετε το κουμπί του ποντικιού, η γραμμή εργαλείων παραμένει στη νέα θέση. Σύρετε τη γραμμή τίτλου σε μια άλλη θέση ή σύρετέ την στην άκρη ενός παραθύρου όπου θέλετε να τοποθετήσετε την γραμμή εργαλείων. Κλείστε μια γραμμή εργαλείων πατώντας στο εικονίδιο Κλείσιμο Παραθύρου. Εμφανίστε ξανά την γραμμή εργαλείων επιλέγοντας Εμφάνιση - Γραμμές εργαλείων - (όνομα γραμμής εργαλείων).

Κουμπί περιστροφής

  1. Σε ελέγχους φόρμας, ένα κουμπί περιστροφής ανήκει σε ένα πεδίο αριθμητικό, νομίσματος, ημερομηνίας ή ώρας. Εάν το αντικείμενο "Κουμπί περιστροφής" είναι ενεργοποιημένο, το πεδίο δείχνει ένα ζευγάρι από βέλη που δείχνουν σε αντίθετες κατευθύνσεις είτε κάθετα είτε οριζόντια.

  2. Στο Περιβάλλον Εργασίας Basic ένα κουμπί περιστροφής αναπαριστά ένα αριθμητικό πεδίο μαζί με τα αντίστοιχα σύμβολα βελών.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια αριθμητική τιμή στο πεδίο δίπλα από το κουμπί περιστροφής ή να επιλέξετε μια τιμή με τα πάνω και κάτω βέλη στο κουμπί περιστροφής. Στο πληκτρολόγιο μπορείτε να πατήσετε τα πάνω και κάτω βέλη για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή. Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα Page Up και Page Down για να ορίσετε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή αντίστοιχα.

Εάν το πεδίο δίπλα από το κουμπί περιστροφής ορίζει αριθμητικές τιμές, μπορείτε επίσης να ορίσετε μια μονάδα μέτρησης, για παράδειγμα, 1 εκατοστό ή 5 χιλιοστά, 12 pt ή 2".

Μετατροπή

Εάν κάνετε κλικ προς τα μπροστά μέσα στο παράθυρο διαλόγου, αυτό το κουμπί καλείται Επόμενο. Στην τελευταία σελίδα το κουμπί έχει το όνομα Μετατροπή. Η μετατροπή θα γίνει αφού γίνει κλικ στο κουμπί αυτό.

Mενού περιβάλλοντος

Για να ενεργοποιήσετε το μενού περιβάλλοντος ενός αντικειμένου, πρώτα κάντε κλικ με το κουμπί του ποντικιού σας για να το επιλέξετε, μετά,.Μπορείτε να επιλέξετε μερικά μενού περιβάλλοντος ακόμη και αν δεν έχετε επιλέξει το αντικείμενο. Τα μενού περιβάλλοντος βρίσκονται σχεδόν παντού στο LibreOffice.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία μετά από ερώτηση επιβεβαίωσης.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία χωρίς ερώτηση επιβεβαίωσης.

Μετρικές

Μπορείτε να εισάγετε τιμές στα πεδία εισαγωγής με διαφορετικές μονάδες μέτρησης. Η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης είναι η ίντσα. Ωστόσο, αν επιθυμείτε ένα διάστημα ακριβώς 1cm τότε πληκτρολογήστε "1cm". Πρόσθετες μονάδες μέτρησης είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το περιβάλλον, παραδείγματος χάρη, 12pt για χώρο 12 σημείων. Εάν η τιμή για τη νέα μονάδα μέτρησης είναι εξωπραγματική, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια προεπιλεγμένη μέγιστη ή ελάχιστη τιμή.

Κλείσιμο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου και αποθηκεύει όλες τις αλλαγές.

Κλείσιμο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις τροποποιημένες ή επιλεγμένες τιμές χωρίς να κλείνει το παράθυρο διαλόγου.

Σμίκρυνση / Μεγιστοποίηση

Κάντε κλικ στο κουμπί Σμίκρυνση για να μειώσετε το παράθυρο διαλόγου στο μέγεθος του πεδίου εισαγωγής. Στη συνέχεια μπορείτε να σημειώσετε καλύτερα την απαραίτητη αναφορά στο φύλλο. Έπειτα, τα εικονίδια μετατρέπονται αυτόματα στο εικονίδιο Μεγιστοποίηση. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να επαναφέρετε το παράθυρο διαλόγου στο αρχικό του μέγεθος.

Το παράθυρο διαλόγου ελαχιστοποιείται αυτόματα όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι μέσα σε ένα φύλλο. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, το παράθυρο διαλόγου επαναφέρεται και η σειρά αναφοράς που καθορίζεται με το ποντίκι τονίζεται στο έγγραφο από ένα μπλε πλαίσιο.

Εικονίδιο

Σμίκρυνση

Εικονίδιο

Μεγιστοποίηση

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Επόμενο

Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και ο οδηγός χρησιμοποιεί τις πρόσφατες ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου και προχωρεί στο επόμενο βήμα. Αν βρίσκεστε στο τελευταίο βήμα, αυτό το κουμπί γίνεται Δημιουργία.

Πλήκτρα διαλόγου

Επαναφορά

Επαναφέρει τις τροποποιημένες τιμές πίσω στις προηγούμενες τιμές της καρτέλας της σελίδας.

Άκυρο

Κλείνει τον διάλογο και απορρίπτει όλες τις αλλαγές.

Εντάξει

Αποθηκεύει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον διάλογο.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε εκείνες που ίσχυαν κατά το άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου. Δεν εμφανίζεται ερώτημα επιβεβαίωσης όταν κλείνετε το παράθυρο διαλόγου.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις τροποποιημένες τιμές στις προεπιλεγμένες.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Δεν εμφανίζεται ερώτημα επιβεβαίωσης. Εάν επιβεβαιώσετε το παράθυρο διαλόγου πατώντας το ΟΚ θα επαναφερθούν όλες οι ρυθμίσεις σε αυτό το παράθυρο διαλόγου.


Προεπιλογή

Επαναφέρει τις τιμές που είναι ορατές στο παράθυρο διαλόγου στις προεπιλεγμένες κατά την εγκατάσταση.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Δεν εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης πριν επαναφερθούν οι αρχικές ρυθμίσεις.


Πίσω

Δείτε τις επιλογές του παραθύρου διαλόγου που έγιναν στο προηγούμενο βήμα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό το κουμπί μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τη σελίδα 2 και μετά.

Επιλογές

Πατήστε στην ετικέτα Επιλογές για να επεκτείνετε τον διάλογο ώστε να εμφανίσει περισσότερες επιλογές. Πατήστε ξανά για να επαναφέρετε τον διάλογο.

Δείτε επίσης τις ακόλουθες συναρτήσεις:

Η αναζήτηση υποστηρίζει κανονικές εκφράσεις. Μπορείτε να εισάγετε "all.*", για παράδειγμα για να βρείτε την πρώτη τοποθεσία του "all" ακολουθούμενο από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε για κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει να προηγηθεί σε κάθε χαρακτήρα ένας χαρακτήρας \. Μπορείτε να αλλάξετε την αυτόματη αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης ναι και όχι στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

Αν συμβεί κάποιο λάθος, η συνάρτηση επιστρέφει μια λογική ή αριθμητική τιμή.

(Αυτή η εντολή είναι προσβάσιμη μόνο μέσα από το μενού περιεχομένου).

Διπλοπατώντας ένα εργαλείο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για πολλές εργασίες. Αν καλέσετε το εργαλείο με απλό πάτημα, επιστρέφει στην τελευταία επιλογή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.

Πατήστε Shift+F1 και δείξτε σε ένα στοιχείο ελέγχου για να μάθετε περισσότερα για αυτό.

Πλήκτρα διαλόγου επιλογών

Εντάξει

Αποθήκευση των αλλαγών στη σελίδα και κλείσιμο του διαλόγου επιλογών.

Ακύρωση

Κλείσιμο διαλόγου επιλογών και απόρριψη όλων των αλλαγών που έγιναν.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο επιλογών.