Περιστροφή αντικειμένων

Μπορείτε να περιστρέψετε ένα αντικείμενο γύρω από το προεπιλεγμένο σημείο περιστροφής του (κεντρικό σημείο) ή ένα σημείο περιστροφής που σχεδιάζετε.

Icon

Επιλέξτε το αντικείμενο που επιθυμείτε να περιστρέψετε. Στη γραμμή εργαλείων Κατάσταση στο LibreOffice Draw ή στη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση στο LibreOffice Impress, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περιστροφή.

Μετακινήστε το δείκτη σε ένα γωνιακό χειριστή έτσι ώστε ο δείκτης να μετατραπεί σε ένα σύμβολο περιστροφής. Μεταφέρετε το χειριστή για να περιστρέψετε το αντικείμενο.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift για να περιορίσετε την περιστροφή σε πολλαπλάσια των 15 μοιρών.

Κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Επιλέξτε Θέση - Περιστροφή για να εισάγετε μια ακριβής τιμή περιστροφής.

Εικονίδιο

Για να αλλάξετε το σημείο περιστροφής, μεταφέρετε το μικρό κύκλο στο κέντρο του αντικειμένου σε μία νέα τοποθεσία.

Για να καμπυλώσετε το αντικείμενο κατακόρυφα ή οριζόντια, μεταφέρετε κάποιον από τους χειριστές των πλευρών.