Οδηγίες για τη χρήση του LibreOffice Draw

Στη γενική σελίδα βοήθειας του LibreOffice θα βρείτε οδηγίες που ισχύουν για όλες τις εφαρμογές, όπως η εργασία με παράθυρα και μενού, η προσαρμογή του LibreOffice, οι προελεύσεις δεδομένων, η Συλλογή, η μεταφορά και απόθεση, κλπ.

Εάν θέλετε βοήθεια σε κάποια άλλη εφαρμογή, μεταβείτε στη βοήθεια εκείνης της εφαρμογής μέσω των πεδίων της περιοχής περιήγησης στα αριστερά σας.

Επεξεργασία και ομαδοποίηση αντικειμένων

Τακτοποίηση, στοίχιση και κατανομή αντικειμένων

Βαθμιαίος αποχρωματισμός δύο αντικειμένων

Σχεδιασμός τομέων και τμημάτων

Δημιουργία διπλότυπων αντικειμένων

Ομαδοποίηση αντικειμένων

Συνδυασμός αντικειμένων και κατασκευή σχημάτων

Σύνδεση γραμμών

Συναρμολόγηση αντικειμένων 3Δ

Περιστροφή αντικειμένων

Επεξεργασία χρωμάτων και υφές

Ορισμός προσαρμοσμένων χρωμάτων

Αντικατάσταση χρωμάτων

Δημιουργία γεμισμάτων με διαβάθμιση χρώματος

Επεξεργασία κειμένου

Προσθήκη κειμένου

Fontwork για γραφική τέχνη κειμένου

Εργασία με επίπεδα

Εφαρμογή σχεδίασης διαφανειών σε κύρια διαφάνεια

Αλλαγή του γεμίσματος του παρασκηνίου διαφάνειας

Περί επιπέδων

Εισαγωγή επιπέδων

Μετακίνηση αντικειμένων σε διαφορετικό επίπεδο

Εργασία με επίπεδα

Μετακίνηση αντικειμένων

Διάφορα

Πλήκτρα συντόμευσης για αντικείμενα σχεδίασης

Εισαγωγή γραφικών

Εισαγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση Bitmaps

Αντιγραφή γραφικών από τη Συλλογή

Εισαγωγή αντικειμένων από τη Συλλογή

Εφαρμογή τεχνοτροπιών γραμμών χρησιμοποιώντας γραμμές εργαλείων

Ορισμός άκρων γραμμής

Ορισμός τεχνοτροπιών γραμμών

Χρήση σημείων κόλλησης