Ιδιότητες εξομάλυνσης γραμμής

Σε ένα διάγραμμα που απεικονίζει γραμμές (τύπος διαγράμματος γραμμής ή τύπος διαγράμματος ΧΥ), μπορείτε να επιλέξετε την προβολή καμπύλων αντί για ευθείες γραμμές. Μερικές επιλογές ελέγχουν τις ιδιότητες αυτών των καμπύλων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στον διάλογο τύπου διαγράμματος ενός διαγράμματος γραμμής ή ΧΥ που εμφανίζει γραμμές, επιλέξτε σταδιακά στον πτυσσόμενο τύπο γραμμών, έπειτα πατήστε το κουμπί ιδιότητες.


Πατήστε Shift+F1 και δείξτε σε ένα στοιχείο ελέγχου για να μάθετε περισσότερα για αυτό.

Για να μεταβάλετε τις ιδιότητες γραμμής

  1. Επιλέξτε κυβικό spline ή B-spline.

    Αυτά είναι μαθηματικά πρότυπα που επηρεάζουν την εμφάνιση των καμπυλών. Οι καμπύλες δημιουργούνται με συνένωση τμημάτων πολυωνύμων.

  2. Ορίστε προαιρετικά την ανάλυση. Μια υψηλότερη τιμή οδηγεί σε πιο ομαλή γραμμή.

  3. Για γραμμές B-spline ορίζεται προαιρετικά ο βαθμός πολυωνύμων.