Δάπεδο διαγράμματος

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Δάπεδο διαγράμματος, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του δαπέδου του διαγράμματος. Το δάπεδο του διαγράμματος είναι η χαμηλότερη περιοχή στα διαγράμματα 3Δ. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για διαγράμματα 3Δ.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Δάπεδο διαγράμματος(Διαγράμματα)


Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή ή για τη γραμμή που θέλετε να σχεδιάσετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αιχμές βέλους σε μια γραμμή ή να αλλάξετε τα σύμβολα διαγράμματος

Περιοχή

Ρυθμίστε τις επιλογές γεμίσματος για το επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης.

Διαφάνεια

Ορίστε τις επιλογές διαφάνειας για το γέμισμα που εφαρμόζετε στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.