Τοίχος διαγράμματος

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Τοίχος διαγράμματος, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του τοίχου του διαγράμματος. Ο τοίχος του διαγράμματος είναι το "κατακόρυφο" παρασκήνιο πίσω από την περιοχή των δεδομένων του διαγράμματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε το παράθυρο διαλόγου Μορφή - Τοίχος διαγράμματος - Διάγραμμα (Διαγράμματα)


Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή ή για τη γραμμή που θέλετε να σχεδιάσετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αιχμές βέλους σε μια γραμμή ή να αλλάξετε τα σύμβολα διαγράμματος

Περιοχή

Ρυθμίστε τις επιλογές γεμίσματος για το επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης.

Διαφάνεια

Ορίστε τις επιλογές διαφάνειας για το γέμισμα που εφαρμόζετε στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.