Άξονας Υ

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Άξονας Y, για τροποποίηση των ιδιοτήτων του άξονα Y.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Άξονας - Άξονας Y/Δευτερεύων άξονας Y(Διαγράμματα)


Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή ή για τη γραμμή που θέλετε να σχεδιάσετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αιχμές βέλους σε μια γραμμή ή να αλλάξετε τα σύμβολα διαγράμματος

Χαρακτήρας

Καθορίζει τη μορφοποίηση και την γραμματοσειρά που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Κλίμακα

Ελέγχει την κλίμακα του άξονα Χ ή Υ.

Προσδιορισμός θέσης

Ελέγχει την θέση του άξονα.

Αριθμοί

Δηλώστε τις επιλογές μορφοποίησης για τα επιλεγμένα κελιά.

Στοίχιση

Τροποποιεί τη στοίχιση των αξόνων ή των ετικετών των τίτλων.