Υπόμνημα

Ορίζει το περίγραμμα, την περιοχή και τις ιδιότητες χαρακτήρων για ένα υπόμνημα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Λεζάντα, ή Μορφή - Μορφοποίηση επιλογής - Λεζάντα (Διαγράμματα)


Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή ή για τη γραμμή που θέλετε να σχεδιάσετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αιχμές βέλους σε μια γραμμή ή να αλλάξετε τα σύμβολα διαγράμματος

Περιοχή

Ρυθμίστε τις επιλογές γεμίσματος για το επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης.

Διαφάνεια

Ορίστε τις επιλογές διαφάνειας για το γέμισμα που εφαρμόζετε στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Χαρακτήρας

Καθορίζει τη μορφοποίηση και την γραμματοσειρά που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Προβολή

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου για το Υπόμνημα, το οποίο σας επιτρέπει να μεταβάλετε τη θέση των υπομνημάτων στο διάγραμμα και να προσδιορίσετε αν το υπόμνημα θα εμφανίζεται.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.