Γραμμή κατάστασης

Η Γραμμή Κατάστασης εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το ενεργό φύλλο.

Θέση στο έγγραφο

Εμφανίζει τον αριθμό του τρέχοντος φύλλου και το συνολικό πλήθος των φύλλων εργασίας στο υπολογιστικό φύλλο.

Τρέχον πρότυπο σελίδας

Εμφανίζει το τρέχον πρότυπο σελίδας. Κάντε διπλό κλικ για να επεξεργαστείτε το πρότυπο, κάντε δεξί κλικ για να επιλέξετε ένα άλλο πρότυπο.

Μεγέθυνση

Προσδιορίζει τον παράγοντα μεγέθυνσης της τρέχουσας σελίδας.

Κατάσταση Εισαγωγής

Προβάλλει την τρέχουσα κατάσταση εισαγωγής. Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ INSRT = Εισαγωγή και OVER = Αντικατάσταση.

Κατάσταση Επιλογής

Εδώ μπορείτε να εναλλάξετε διαφορετικές καταστάσεις επιλογής.

Τροποποίηση Εγγράφου

Όταν οι αλλαγές στο έγγραφο δεν έχουν ακόμη αποθηκευτεί, θα εμφανιστεί ένας αστερίσκος "*" στο πεδίο αυτό της γραμμής κατάστασης. Αυτό ισχύει και για τα νέα έγγραφα που δεν έχουν ακόμη αποθηκευτεί.

Ψηφιακή υπογραφή

Δείτε ακόμη το Ψηφιακές υπογραφές.

Τυπικός τύπος, Ημερομηνία/Ώρα, Προειδοποίηση σφάλματος

Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το τρέχον έγγραφο. Εξ ορισμού, εμφανίζεται το ΑΘΡΟΙΣΜΑ (SUM) των περιεχομένων των επιλεγμένων κελιών.