Γραμμή μαθηματικών τύπων

Χρησιμοποιήστε αυτή τη γραμμή για να εισάγετε τύπους.

Πεδίο ονόματος

Εμφανίζει την παραπομπή για το τρέχον κελί, την περιοχή των επιλεγμένων κελιών ή το όνομα της περιοχής. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια περιοχή κελιών, και έπειτα να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για αυτή την περιοχή στο Πεδίο ονόματος.

Περιοχή φύλλου σύνθετου πλαισίου

Πεδίο ονόματος

Οδηγός συναρτήσεων

Ανοίγει τον Οδηγό συναρτήσεων, που σας βοηθά να δημιουργείτε τύπους με αλληλεπίδραση.

Εικονίδιο

Οδηγός συνάρτησης

Άθροισμα

Εισάγει το άθροισμα μιας περιοχής κελιών στο τρέχον κελί, ή εισάγει τιμές αθροίσματος σε επιλεγμένα κελιά. Κάντε κλικ σε ένα κελί, και σε αυτό το εικονίδιο, και προαιρετικά προσαρμόστε την περιοχή του κελιού. Ή επιλέξτε μερικά κελιά στα οποία θα εισαχθούν οι τιμές του αθροίσματος, ύστερα κάντε κλικ στο εικονίδιο.

Εικονίδιο

Άθροισμα

Συνάρτηση

Προσθέτει έναν τύπο στο τρέχον κελί. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, και ύστερα εισάγετε τον τύπο στη Γραμμή εισαγωγής.

Εικονίδιο

Συνάρτηση

Ακύρωση

Κάνει απαλοιφή των περιεχομένων στη Γραμμή εισαγωγής, ή ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε εφαρμόσει σε έναν υπάρχοντα τύπο.

Icon

Ακύρωση

Αποδοχή

Αποδέχεται τα περιεχόμενα στη Γραμμή εισαγωγής, και ύστερα εισάγει τα περιεχόμενα στο τρέχον κελί.

Icon

Αποδοχή

Γραμμή εισαγωγής

Πληκτρολογήστε το μαθηματικό τύπο που επιθυμείτε να προσθέσετε στο τρέχον κελί. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο εικονίδιο Οδηγός συνάρτησης για να εισάγετε μια προκαθορισμένη συνάρτηση στον τύπο.