Γραμμή μορφοποίησης κειμένου

Η γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση κειμένου εμφανίζεται όταν ο δείκτης βρίσκεται μέσα σε ένα αντικείμενο κειμένου, όπως ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα αντικείμενο σχεδίασης, και περιέχει εντολές μορφοποίησης και στοίχισης.

Όνομα γραμματοσειράς

Σας επιτρέπει να επιλέξετε το όνομα μιας γραμματοσειράς από τη λίστα ή να καταχωρήσετε κατευθείαν ένα όνομα γραμματοσειράς.

Μπορείτε να εισαγάγετε πολλές γραμματοσειρές, διαχωρισμένα με κόμμα. Το LibreOffice χρησιμοποιεί διαδοχικά την επόμενη ονομασμένη γραμματοσειρά, σε περίπτωση που η προηγούμενη δεν είναι διαθέσιμη.

Εικονίδιο

Όνομα γραμματοσειράς

Μέγεθος γραμματοσειράς

Σας επιτρέπει να διαλέξετε μεταξύ διαφορετικών μεγεθών γραμματοσειράς από τη λίστα, ή να εισάγετε το μέγεθος εσείς.

Έντονο

Κάνει το επιλεγμένο κείμενο έντονο. Αν ο δρομέας είναι μέσα σε μια λέξη, ολόκληρη η λέξη γίνεται έντονη. Αν η επιλογή ή η λέξη είναι ήδη έντονη, η μορφοποίηση αφαιρείται.

Icon

Έντονα

Πλάγια

Κάνει το επιλεγμένο κείμενο πλάγιο. Αν ο δρομέας είναι μέσα σε λέξη, ολόκληρη η λέξη γίνεται πλάγια. Αν η επιλογή ή η λέξη είναι ήδη πλάγια, η μορφοποίηση αφαιρείται.

Icon

Πλάγια

Υπογράμμιση

Υπογραμμίζει ή αφαιρεί την υπογράμμιση από το επιλεγμένο κείμενο.

Icon

Υπογράμμιση

Χρώμα γραμματοσειράς

Πατήστε για να εφαρμόσετε το τρέχον χρώμα γραμματοσειράς στους επιλεγμένους χαρακτήρες. Μπορείτε επίσης να πατήσετε εδώ και να σύρετε μία επιλογή για να αλλάξετε το χρώμα του κειμένου. Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων χρώμα γραμματοσειράς.

Εικονίδιο

Χρώμα γραμματοσειράς

Διάστιχο γραμμής: 1

Εφαρμόζει μονό διάστιχο στην υπάρχουσα παράγραφο. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Εικονίδιο

Διάστιχο: 1

Διάστιχο γραμμής: 1.5

Θέτει το διάστιχο σε 1,5 γραμμή.

Εικονίδιο

Διάστιχο: 1.5

Διάστιχο γραμμής: 2

Θέτει το διάστιχο σε 2 γραμμές.

Εικονίδιο

Διάστιχο: 2

Αριστερή στοίχιση

Στοιχίζει την παράγραφο στο αριστερό περιθώριο σελίδας.

Icon

Στοίχιση αριστερά

Στοίχιση στο κέντρο

Κεντράρει τα περιεχόμενα της παραγράφου στην σελίδα.

Icon

.

Δεξιά στοίχιση

Στοιχίζει την παράγραφο στο δεξιό περιθώριο σελίδας.

Icon

Στοίχιση δεξιά

Πλήρης στοίχιση

Στοιχίζει την παράγραφο στα αριστερά και στα δεξιά περιθώρια της σελίδας.

Icon

Πλήρης στοίχιση

Εκθέτης

Μειώνει το μέγεθος της γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου και ανυψώνει το κείμενο πάνω από τη γραμμή βάσης.

Εικονίδιο

Εκθέτης

Δείκτης

Μειώνει το μέγεθος γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου και χαμηλώνει το κείμενο κάτω από τη γραμμή βάσης.

Εικονίδιο

Δείκτης

Χαρακτήρας

Αλλάζει την γραμματοσειρά και τη μορφοποίηση γραμματοσειράς για τους επιλεγμένους χαρακτήρες.

Εικονίδιο

Χαρακτήρας

Παράγραφος

Τροποποιεί την μορφή της τρέχουσας παραγράφου, όπως τις εσοχές και την στοίχιση.

Εικονίδιο

Παράγραφος

Υποστήριξη ασιατικών γλωσσών

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Κατεύθυνση κειμένου από αριστερά προς τα δεξιά

Καθορίζει την οριζόντια διεύθυνση του κειμένου.

Εικονίδιο

Κατεύθυνση κειμένου από αριστερά προς τα δεξιά

Κατεύθυνση κειμένου από πάνω προς τα κάτω

Καθορίζει την κατακόρυφη διεύθυνση του κειμένου.

Εικονίδιο

Διεύθυνση κειμένου από πάνω προς τα κάτω