Γραμμή μορφοποίησης

Η γραμμή Μορφοποίηση περιέχει βασικές εντολές για τη χειροκίνητη εφαρμογή μορφοποιήσεων στο έγγραφο.

Τεχνοτροπίες

Ορίζει θα εμφανίζει ή θα κρύβει το παράθυρο τεχνοτροπιών, από το οποίο μπορείτε να εκχωρήσετε και να οργανώσετε τις τεχνοτροπίες.

Εικονίδιο

Τεχνοτροπίες

Όνομα γραμματοσειράς

Σας επιτρέπει να επιλέξετε το όνομα μιας γραμματοσειράς από τη λίστα ή να καταχωρήσετε κατευθείαν ένα όνομα γραμματοσειράς.

Μπορείτε να εισαγάγετε πολλές γραμματοσειρές, διαχωρισμένα με κόμμα. Το LibreOffice χρησιμοποιεί διαδοχικά την επόμενη ονομασμένη γραμματοσειρά, σε περίπτωση που η προηγούμενη δεν είναι διαθέσιμη.

Εικονίδιο

Όνομα γραμματοσειράς

Μέγεθος γραμματοσειράς

Σας επιτρέπει να διαλέξετε μεταξύ διαφορετικών μεγεθών γραμματοσειράς από τη λίστα, ή να εισάγετε το μέγεθος εσείς.

Έντονο

Κάνει το επιλεγμένο κείμενο έντονο. Αν ο δρομέας είναι μέσα σε μια λέξη, ολόκληρη η λέξη γίνεται έντονη. Αν η επιλογή ή η λέξη είναι ήδη έντονη, η μορφοποίηση αφαιρείται.

Icon

Έντονα

Πλάγια

Κάνει το επιλεγμένο κείμενο πλάγιο. Αν ο δρομέας είναι μέσα σε λέξη, ολόκληρη η λέξη γίνεται πλάγια. Αν η επιλογή ή η λέξη είναι ήδη πλάγια, η μορφοποίηση αφαιρείται.

Icon

Πλάγια

Υπογράμμιση

Υπογραμμίζει ή αφαιρεί την υπογράμμιση από το επιλεγμένο κείμενο.

Icon

Υπογράμμιση

Χρώμα γραμματοσειράς

Πατήστε για να εφαρμόσετε το τρέχον χρώμα γραμματοσειράς στους επιλεγμένους χαρακτήρες. Μπορείτε επίσης να πατήσετε εδώ και να σύρετε μία επιλογή για να αλλάξετε το χρώμα του κειμένου. Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων χρώμα γραμματοσειράς.

Εικονίδιο

Χρώμα γραμματοσειράς

Αριστερή στοίχιση

Στοιχίζει το περιεχόμενα του κελιού στα αριστερά.

Icon

Στοίχιση αριστερά

Οριζόντια στοίχιση στο κέντρο

Θέτει οριζόντια και στο κέντρο τα περιεχόμενα του κελιού.

Icon

.

Δεξιά στοίχιση

Στοιχίζει τα περιεχόμενα του κελιού στα δεξιά.

Icon

Στοίχιση δεξιά

Πλήρης στοίχιση

Στοιχίζει τα περιεχόμενα του κελιού στα αριστερά και στα δεξιά όρια του κελιού.

Icon

Πλήρης στοίχιση

Μορφή αριθμού: Νομισματική

Εφαρμόζει την προεπιλεγμένη νομισματική μορφή στα περιεχόμενα των επιλεγμένων κελιών.

Icon

Μορφή αριθμού: Νομισματική

Μορφή αριθμού: Ποσοστό

Εφαρμόζει τη μορφή ποσοστού στα επιλεγμένα κελιά.

Icon

Μορφή αριθμού: Ποσοστό

Μορφή αριθμού: Προεπιλογή

Εφαρμόζει την προεπιλεγμένη μορφή του αριθμού στα επιλεγμένα κελιά.

Εικονίδιο

Μορφή αριθμού: Τυπική

Μορφή αριθμού: Προσθήκη δεκαδικού ψηφίου

Προσθέτει ένα δεκαδικό ψηφίο στους αριθμούς των επιλεγμένων κελιών.

Icon

Μορφή αριθμού: Προσθήκη δεκαδικού ψηφίου

Μορφή αριθμού: Διαγραφή δεκαδικού ψηφίου

Αφαιρεί το τελικό δεκαδικό ψηφίο από τους αριθμούς των επιλεγμένων κελιών.

Icon

Μορφή αριθμού: Διαγραφή δεκαδικού ψηφίου

Μείωση εσοχής

Κλικ στο εικονίδιο Μείωση εσοχής για να μειώσετε την αριστερή εσοχή της τρέχουσας παραγράφου ή του περιεχομένου κελιού και να το ορίσετε στην προηγούμενη προεπιλεγμένη θέση στηλοθέτη.

Εικονίδιο

Μείωση εσοχής

Αύξηση εσοχής

Κλικ στο εικονίδιο αύξηση εσοχής για να αυξήσετε την αριστερή εσοχή της τρέχουσας παραγράφου ή του περιεχομένου κελιού και ορίστε το στην επόμενη θέση στηλοθέτη.

Icon

Αύξηση εσοχής

Περίγραμμα

Πατήστε στο εικονίδιο Περίγραμμα για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Περιγράμματα, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε το περίγραμμα μίας περιοχής πίνακα ή ενός αντικειμένου.

Icon

Περιγράμματα

Χρώμα παρασκηνίου

Κλικ για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων όπου μπορείτε να πατήσετε σε χρώμα παρασκηνίου για μια παράγραφο. Το χρώμα εφαρμόζεται στο παρασκήνιο της τρέχουσας παραγράφου ή των επιλεγμένων παραγράφων.

Εικονίδιο

Χρώμα φόντου

Στοίχιση επάνω

Στοιχίζει τα περιεχόμενα στο πάνω άκρο του κελιού.

Εικονίδιο

Στοίχιση πάνω

Κατακόρυφη στοίχιση στο κέντρο

Κεντράρει κατακόρυφα τα περιεχόμενα του κελιού.

Εικονίδιο

Στοίχιση κατακόρυφα κεντραρισμένα

Στοίχιση κάτω

Στοιχίζει τα περιεχόμενα στο κάτω άκρο του κελιού.

Εικονίδιο

Στοίχιση κάτω

Μορφή αριθμού: Ημερομηνία

Εφαρμόζει τη μορφή ημερομηνίας στα επιλεγμένα κελιά.

Μορφή αριθμού: Εκθετικός

Εφαρμόζει τη εκθετική μορφή στα επιλεγμένα κελιά.

Πρόσθετα εικονίδια

Αν η υποστήριξη CTL είναι ενεργή, δυο επιπρόσθετα εικονίδια είναι ορατά.

Αριστερά προς δεξιά

εικονίδιο αριστερά προς δεξιά

Το κείμενο εισάγεται από αριστερά προς δεξιά.

Δεξιά προς αριστερά

εικονίδιο δεξιά προς αριστερά

Το κείμενο που μορφοποιήθηκε σε μια γλώσσα σύνθετης διάταξης κειμένου εισάγεται από δεξιά προς αριστερά.