Γραμμές εργαλείων

Αυτό το υπομενού εμφανίζει τις γραμμές εργαλείων που είναι διαθέσιμες στα υπολογιστικά φύλλα. Αυτή η σύνοψη περιγράφει τη διαμόρφωση της προεπιλεγμένης γραμμής εργαλείων για το LibreOffice.

Βασική γραμμή εργαλείων

Η Βασική γραμμή εργαλείων είναι διαθέσιμη σε κάθε εφαρμογή του LibreOffice .

Γραμμή μορφοποίησης

Η γραμμή Μορφοποίηση περιέχει βασικές εντολές για τη χειροκίνητη εφαρμογή μορφοποιήσεων στο έγγραφο.

Γραμμή εργαλείων

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή Εργαλεία για να έχετε πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές.

Γραμμή μαθηματικών τύπων

Χρησιμοποιήστε αυτή τη γραμμή για να εισάγετε τύπους.

Γραμμή σχεδίασης

Η γραμμή Σχεδίαση περιέχει τα συχνά χρησιμοποιημένα εργαλεία επεξεργασίας. Πατήστε στο βέλος δίπλα σε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων που περιέχει τις πρόσθετες εντολές.

Εργαλειοθήκη εικόνας

Η γραμμή Εικόνα εμφανίζεται όταν εισάγετε ή επιλέγετε μια εικόνα σε ένα φύλλο.

Γραμμή ιδιοτήτων αντικειμένου σχεδίασης

Η γραμμή Ιδιότητες αντικειμένου σχεδίασης που περιέχει εντολές για τη μορφοποίηση και τη στοίχιση επιλεγμένων αντικειμένων σε ένα φύλλο εργασίας.

Γραμμή μορφοποίησης κειμένου

Η γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση κειμένου εμφανίζεται όταν ο δείκτης βρίσκεται μέσα σε ένα αντικείμενο κειμένου, όπως ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα αντικείμενο σχεδίασης, και περιέχει εντολές μορφοποίησης και στοίχισης.

Γραμμή προεπισκόπησης εκτύπωσης

Η γραμμή Προεπισκόπηση εκτύπωσης εμφανίζεται όταν επιλέγετε Αρχείο - Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Γραμμή κατάστασης

Η Γραμμή Κατάστασης εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το ενεργό φύλλο.

Εισαγωγή

Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή , από όπου μπορείτε να προσθέσετε στο τρέχον φύλλο γραφικά αντικείμενα και ειδικούς χαρακτήρες.

Γραμμή διαβάθμισης

Η γραμμή Διαβάθμισης περιέχει εργαλεία για να βοηθήσουν τον ασφαλή χειρισμό εγγράφων.

Η γραμμή εργαλείων διαβάθμισης περιέχει πλαίσια καταλόγου για να βοηθήσει την επιλογή ασφαλείας του εγγράφου, σύμφωνα με την πολιτική κατηγορίας BAF και τα επίπεδα BAILS. Το LibreOffice θα προσθέσει προσαρμοσμένα πεδία στις ιδιότητες του εγγράφου (Αρχείο- Ιδιότητες, προσαρμοσμένη καρτέλα ιδιοτήτων) για να αποθηκεύσει την πολιτική διαβάθμισης ως μεταδεδομένα εγγράφου.

Μεταβείτε στο μενού Προβολή - Γραμμές εργαλείων και επιλέξτε Διαβάθμιση