Καλωσορίσατε στη Βοήθεια του LibreOffice Calc

Πως να εργαστείτε με το LibreOffice Calc

Οδηγίες για τη χρήση του LibreOffice Calc

Χαρακτηριστικά του LibreOffice Calc

Λίστα συναρτήσεων ανά κατηγορία

Χρήση διαγραμμάτων στο LibreOffice

Μενού, γραμμές εργαλείων και πλήκτρα του LibreOffice Calc

Μενού

Γραμμές εργαλείων

Πλήκτρα συντόμευσης για υπολογιστικά φύλλα

Βοήθεια σχετικά με το μενού βοήθειας

ΟΙ αναφορές βοήθειας των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του προγράμματος σε ένα σύστημα που ορίζεται στις προεπιλογές. Περιγραφές χρωμάτων, ενέργειες ποντικιού, ή άλλα διαμορφώσιμα στοιχεία μπορεί να είναι διαφορετικά για το πρόγραμμά σας και το σύστημα.

Tο παράθυρο βοήθειας του LibreOffice

Συμβουλές και εκτεταμένες συμβουλές

Ευρετήριο - Αναζήτηση στη βοήθεια βάσει λέξης-κλειδί

Εύρεση - Η αναζήτηση πλήρους κειμένου

Διαχείριση σελιδοδεικτών

Περιεχόμενα - Τα κύρια θέματα της βοήθειας

Λήψη υποστήριξης