Συναρτήσεις οριζόμενες από το χρήστη

Στο LibreOffice Calc μπορείτε να εφαρμόσετε συναρτήσεις οριζόμενες από το χρήστη με τους εξής τρόπους:

Ορισμός συναρτήσεων με την βοήθεια της LibreOffice Basic

 1. Επιλέξτε την εντολή μενού Εργαλεία - Μακροεντολές - Διαχείριση μακροεντολών - LibreOffice Basic.

 2. Πατήστε Επεξεργασία. Θα εμφανιστεί το IDE της Basic.

 3. Εισάγετε τον κωδικό της συνάρτησης. Στο παράδειγμα αυτό, ορίζουμε μια συνάρτηση VOL(a; b; c) η οποία υπολογίζει τον όγκο ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με μήκος πλευρών a, b και c:

  Function VOL(a, b, c)
  VOL = a*b*c
  End Function

 4. Κλείστε το παράθυρο του IDE της Basic.

  Η συνάρτησή σας θα αποθηκευθεί αυτόματα στην προεπιλεγμένη λειτουργική μονάδα και, από δω και στο εξής, θα είναι πάντα διαθέσιμη. Αν εφαρμόζετε την συνάρτηση σε έγγραφο Calc, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε άλλο ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορείτε να αντιγράψετε τη συνάρτηση στο έγγραφο Calc όπως περιγράφεται παρακάτω.

Αντιγραφή συναρτήσεων οριζόμενων από το χρήστη σε έγγραφο

Στο στάδιο 2 της ενότητας "Συναρτήσεις οριζόμενες από το χρήστη στο LibreOffice Basic", στον διάλογο Μακροεντολές πατήστε Επεξεργασία . Ως προεπιλογή, στο πεδίο Μακροεντολή από επιλέγεται η λειτουργική μονάδα Οι μακροεντολές μου - Standard - Module1. Η βιβλιοθήκη Τυπικό βρίσκεται τοπικά στον κατάλογο χρήστη.

Αν θέλετε να αντιγράψετε την οριζόμενη από το χρήστη συνάρτηση σε ένα έγγραφο του Calc, κάντε τα ακόλουθα:

 1. Επιλέξτε την εντολή μενού Εργαλεία - Μακροεντολές - Διαχείριση μακροεντολών - LibreOffice Basic.

 2. Στο πεδίο Μακροεντολή από επιλέξτε Οι μακροεντολές μου - Standard - Module1και πατήστε Επεξεργασία.

 3. Στο IDE της Basic επιλέξτε την προέλευση της οριζόμενης από το χρήστη συνάρτησης και αντιγράψτε την στο πρόχειρο.

 4. Κλείστε το IDE της Basic.

 5. Επιλέξτε την εντολή μενού Εργαλεία - Μακροεντολές - Διαχείριση μακροεντολών - LibreOffice Basic.

 6. Στο πεδίο Μακροεντολή από επιλέξτε (Όνομα εγγράφου calc) - Standard - Module1. Πατήστε Επεξεργασία.

 7. Επικολλήστε τα περιεχόμενα του προχείρου στο IDE της Basic του εγγράφου.

Εφαρμογή συνάρτησης οριζόμενης από το χρήστη στο LibreOffice Calc

Αφού ορίσετε τη συνάρτηση VOL(a; b; c) στο IDE της Basic, μπορείτε να την εφαρμόσετε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και τις ενσωματωμένες συναρτήσεις του LibreOffice Calc.

 1. Ανοίξτε ένα έγγραφο του Calc και εισαγάγετε κάποιους αριθμούς για τις παραμέτρους της συνάρτησης a, b, και c στα κελιά A1, B1, και C1.

 2. Τοποθετήστε το δρομέα στο κελί D1 και εισαγάγετε τον ακόλουθο τύπο:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Η συνάρτηση υπολογίζεται και το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο κελί D1.