Εγγραφή κειμένου πολλαπλών γραμμών

  1. Πατώντας τα πλήκτρα +Enter εισάγεται μια χειροκίνητη αλλαγή γραμμής. Αυτή η συντόμευση δουλεύει άμεσα στο κελί ή στην γραμμή εισόδου. Η γραμμή εισόδου μπορεί να επεκταθεί στην πολλαπλή γραμμή από το κουμπί κάτω βέλους στα δεξιά.

Αν η διακοπή του κειμένου θα πρέπει να γίνεται αυτόματα στο δεξιό περίγραμμα του κελιού, κάντε τα ακόλουθα:

  1. Επιλέξτε όλα τα κελιά στα οποία το κείμενο θα πρέπει να διακόπτεται στο δεξιό περιθώριο.

  2. Στην επιλογή Μορφή - Κελιά - Στοίχιση, επισημάνετε την επιλογή Αυτόματη αναδίπλωση κειμένου και πατήστε Εντάξει.